7 Ağustos 2009 Cuma

karberol 200mb yan etkileri

karberol ilacı Antiepileptik ilaçtır. *8699523010188* barkod numarası ile satılmaktadır.

karberol 200 mg ilacı yan etkileri ;

Karbamazepin, genellikle iyi talere edilmesine rağmen, tedavinin başlangıcında, baş dönmesi, baş ağrısı, bulantı, iştahsızlık, diyare veya kabızlık, uyku hali, ağız kuruluğu, ataksi, diplopi, hiponatremi, konfüzyon görülebilir. Bu yan etkiler 1-2 hafta içinde kendiliğinden düzelir. Ayrıca nadir olarak, allerjik deri reaksiyonları, Stevens-Johnson sendromu, lokal eksfolyatif dermatit, toksik epidermal nekroliz, saç dökülmesi, lökopeni, trombositopeni, aplastik anemi, agranülositoz, kardiyak impuls, kalpte iletim bozuklukları, hepatit, proteinüri ve lenf nodülü şişliği bildirilmişt

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder