10 Mart 2012 Cumartesi

risperdal zararlari

Tabletler kırılgan olduğundan, zarar görmemeleri amacıyla folyodan bastırarak çıkarılmamalıdır. Risperdal Quicklet blisterden çıkarıldıktan sonra, muhafaza edilmeden hemen kullanılmalıdır. Risperdal Quicklet, su/sıvıyla veya tek başına alınabilir. Birkaç saniye içinde ağızda çözünmeye başlar ve ardından yutulabilir. Şizofreni: Diğer nöroleptiklerden geçiş: Risperdal Quicklet tedavisi başladığında, tıbbi olarak uygun olduğunda daha önceki tedavi tedricen kesilebilir. Tıbbi olarak uygun olduğunda, depo nöroleptiklerden geçiş için bir sonraki depo enjeksiyon yerine Risperdal Quicklet tedavisine başlanabilir. Antiparkinson tedaviye devam edilip edilmeyeceği periyodik olarak tekrar değerlendirilmelidir. Erişkinlerde: Günlük dozu 1-2 kerede verilebilir. Hastalar günde 2 mg ile başlamalıdır. Doz 2. gün 4 mg'a yükseltilebilir. 3. günden sonra doz sabit kalabilir ya da gerektiğinde bireyselleştirilir. Çoğu hasta için optimal doz 4-6 mg/gündür. Günde 10 mg'ın üzerindeki dozların daha etkili olduğu görülmemiştir ve bu dozlar ekstrapiramidal semptomlara neden olabilir. Güvenilirliği araştırılmadığından, günde 16 mg'ın üzerine çıkılmamalıdır. Sedasyon gerektiğinde; tedaviye bir benzodiyazepin eklenebilir. Yaşlılarda: Günde 2 kez 0.5 mg ile başlanması önerilir. Doz günde 2 kez 0.5 mg'lık artışlarla günde 2 kez 1-2 mg'a getirilebilir. Şizofrenide 15 yaşın altında kullanımına ait yeterli deneyim yoktur. Yaşlı Hastalarda Demansa Bağlı Davranış Bozukluklarında: Başlangıç dozu olarak günde 2 kez 0.25 mg önerilir. Demanslı hastalarda bu doz gerektiğinde, en sık her iki günde bir olmak üzere günde 2 kez 0.25 mg arttırılabilir. Çoğu hasta için optimal doz 2x0.5 mg'dır. Buna rağmen, bazı hastalar 2x1 mg'a kadar dozlardan faydalanabilir. Hastalar hedef dozlarına ulaştıklarında günde tek doz uygulaması gözden geçirilebilir. Bipolar Mani: Erişkinlerde: Risperidon günde 1 kez uygulanır ve başlangıç dozu olarak 2-3 mg önerilir. Gerekirse doz ayarlamaları 24 saatten az olmayan aralarla ve günde 1 mg'lık doz artışları ile yapılmalıdır. 18 yaş altındaki çocuklarda ve ergenlerde, Risperdal ile bipolar mani tedavisinde deneyim yoktur. Davranım ve Diğer Yıkıcı Davranış Bozukluklarında: 50 kg veya üzerinde olan hastalarda: Başlangıç dozu olarak günde bir defa 0.5 mg önerilir. Bu doz gerektiğinde, en fazla gün aşırı olmak kaydıyla 0.5 mg'lik dozlarla arttırılabilir. Birçok hasta için optimum doz günde bir defa 1 mg'dır. 50 kg'nin altında olan hastalarda: Başlangıç dozu olarak günde bir defa 0.25 mg önerilir. Bu doz gerektiğinde, en fazla gün aşırı olmak kaydıyla 0.25 mg'lık dozlarla arttırılabilir. Birçok hasta için optimum doz günde bir defa 0.5 mg'dır. 5 yaşın altındaki çocuklarda kullanımına dair yeterli deneyim yoktur. Böbrek yetmezliği olan hastalarda, aktif antipsikotik fraksiyonun eliminasyonu normal erişkinlere oranla azalmıştır. Karaciğer fonksiyonları bozulmuş hastalarda risperidonun serbest fraksiyonunun plazma konsantrasyonları yükselmiştir. Endikasyona bakılmaksızın, başlangıç ve idame dozları yarıya indirilmelidir; böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda titrasyon daha yavaş yapılmalıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder