11 Ağustos 2009 Salı

apikobal 30 komprime ilaç fiyatı

Apikobal ilacı reçete ile verilir, *8699527090025* barkod numarası ile satılır ve 6.84TL dir.
Apikobal İlaç Fiyatı : 6.84TL

Etken maddesi ; Vitamin B Kompleksi
Apikobal barkod numarası ; *8699527090025*

zaditen şurup yan etkileri

Daha önce Zaditen 1 mg tablet ilacının yan etkilerini vermiştik onlara buradan ulaşabilirsiniz.

Zaditen şurup solunum sistemlerini etkileyen bir ilaçtır, 10.46TL eczanelerden reçete ile alabilirsiniz.

Zaditen şurup ilacının yan etkileri ;

Tedavinin başlangıcında sedasyon ve nadiren ağız kuruluğu ya da hafif baş dönmesi görülebilir, bu belirtiler genellikle tedavinin sürdürülmesi ile kendiliğinden kaybolur. Zaman zaman, eksitasyon, iritabilite, uykusuzluk ve sinirlilik gibi MSS stimülasyonu semptomları, özellikle çocuklarda, görülebilir. Kilo artışı da bildiirlmiştir. Nadir olarak, Zaditen ile ilgili olarak sistit olguları bildirilmiştir. Çok nadiren Zaditen karaciğer enzimlerinde artışa ve hepatite neden olabilir. Tek tük olguda ciddi deri reaksiyonları (eritema multiforme, Steven-Johnson sendromu) bildirilmiş olup, sıklığı yaklaşık olarak, Zaditen kullanan 2 milyon hastada 1’dir. Araç ve makine kullanımı üzerine etkisi Zaditen ile tedavinin ilk birkaç gününde hastanın reaksiyonları bozulabilir, bu nedenle araba kullanırken veya makine vs. çalıştırırken dikkatli olunmalıdır. Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanımı Anne hayvanlarda tolere edilen doz düzeylerinde, gebelik ve peri- ve post-natal süreçlere herhangi bir etkisinin olmadığı saptanmışsa da, insan gebeliğinde güvenilirliği kanıtlanmamıştır. Bundan dolayı, Zaditen zorunluluk olmadıkça gebe kadınlara verilmemelidir. Ketotifen sıçanda sütle atıldığından bu ilacın insan anne sütü ile de atıldığı tahmin edilmektedir, bu nedenle Zaditen alan anneler emzirmemelidir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

10 Ağustos 2009 Pazartesi

tetradox kapsül ilacı fiyat

Tetradox kapsül ilacı reçete ile verilir ve 5.32TL ye *8699517150302*barkod numarası ile satılır.

Tetradox yan etkileri için tıklayın.


Tetradox ilacı uyarı ve önlemleri ;

Tetrasiklin sınıfı ilaçların diş gelişimi sırasında kullanılması (hamileliğin ikinci yarısında, bebeklik ve 8 yaşına kadar olan çocuklukta) diş renginin kalıcı olarak bozulmasına (sarı, gri, kahverengi) neden olabilir. Bu advers reaksiyon,ilaçların uzun-dönem kullanımlarında daha yaygındır, ancak tekrarlanan kısa dönem tedavilerde de gözlenmiştir. Mine hipoplazisi de bildirilmiştir. Bundan dolayı, tetrasiklin sınıfı ilaçlar, bu yaş gruplarında, ancak diğer ilaçların etkisiz kalması veya kontrendike olması durumunda kullanılmalıdır. Tetrasiklin alanlarda bazen, aşırı güneş yanığı reaksiyonu şeklinde ortaya çıkan fotosensitivite görülmüştür. Direkt güneş veya ultraviyole ışığında kalma olasılığı olan hastalara, tetrasiklin sınıfı ilaçların böyle bir reaksiyona neden olabileceği söylenmeli ve deri eriteminin ilk bulgusunda tedaviye son verilmelidir. Tetrasiklinlerin antianabolik etkisi BUN artışına neden olabilir. Bugüne kadar yapılmış çalışmalarda, doksisiklinin böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda kullanımı sırasında bu tür bir etkiye rastlanmamıştır. Diğer antibiyotik preparatlarıyla da olduğu gibi bu ilacın kullanılmasıyla, mantarlar dahil olmak üzere duyarlı olmayan organizmalarda aşırı çoğalma olabilir. Eğer süperenfeksiyon meydana gelirse antibiyotiğe son verilmeli ve uygun tedavi uygulanmalıdır. A grubu beta-hemolitik streptokoklara bağlı tüm enfeksiyonlar en az 10 gün süreyle tedavi edilmelidir. Laboratuvar testleri: Zührevi hastalıklarda, beraberinde sifilisin bulunduğundan şüpheleniliyorsa, tedaviye başlamadan evvel karanlık saha incelemesi yapılmalı ve en az 4 ay süreyle ayda bir defa kanda serolojik inceleme tekrar edilmelidir. Uzun dönem tedavisinde, hematopoetik renal ve hepatik incelemeler dahil olmak üzere organ sistemlerinin periyodik laboratuvar değerlendirmeleri yapılmalıdır. Hamilelikte kullanımı (Bkz. UYARILAR / ÖNLEMLER, diş gelişimi ile ilgili bölüm) Tetrasiklinler hamileliğin son yarısında, doğacak çocuğun dişleri üzerindeki olası olumsuz etkileri düşünülerek kullanılmaz. Hayvanlarda yapılan çalışmaların sonuçları tetrasiklinlerin plasentaya geçtiğini, fetal dokularda bulunduğunu ve gelişmekte olan fetusta (çoğunlukla iskelet gelişmesinin gecikmesiyle ilişkili) toksik etkiler meydana getirebileceğini göstermiştir. Embriyotoksisite belirtileri hamileliğin erken dönemlerinde tetrasiklin alan hayvanlarda görülmüştür. Yeni doğanlar, Bebekler ve Çocuklarda Kullanımı: (Bkz. UYARILAR / ÖNLEMLER, diş gelişimi ile ilgili bölüm) Diğer tetrasiklinler gibi doksisiklin de kemik oluşturan dokularda sabit kalsiyum kompleksi meydana getirir. 6 saatte bir 25 mg/kg dozlarında oral tetrasiklin verilen prematürelerde fibula büyüme oranında bir azalma gözlenmiştir. İlaç kesildiğinde bu reaksiyonun geri dönüşümlü olduğu gösterilmiştir. Süt Verme Döneminde Kullanımı: Bu sınıfa ait bir ilaç alan süt veren kadınların sütünde tetrasiklinler mevcuttur. Bu nedenle süt veren kadınlarda kullanımı gerektiğinde, emzirmeye ara verilmelidir.

zaditen 1 mg ilaç yan etkileri

Zaditen ilacı yerli, Beşeri bir ilaçdır. *8699504011050* Barkod numarası ile satılır. Fiyatı 12.74TL dir ve reçete ile verilir.

Zaditen 1mg ilacı yan etkileri ;

Haricen, belirtilen konsantrasyonlarda kullanıldığında belirgin bir yan etkisi yoktur.İstenmeyen bir etki görüldüğü zaman Sağlık Bakanlığı Türk İlaç Advers Etkilerini İzleme ve Değerlendirme Merkezi ( TADMER )’ bildiriniz.

Steril Göz Damlası Zaditen

Pexola yan etkileri

Pexola ilacı ithal, bileşen bir ilaçtır. *8699693010124* Barkod numarası ile 21.77TL satılır ve reçete ile verelir.

Bu bilgiler pexola 0.125Mg için geçerlidir. Pexola 1mg tablet yan etkileri için tıklayın.

Pexola ilacının yan etkileri ;

konfüzyon, baş ağrısı, bulantı, baş dönmesi, diskineziler, halusinasyon, somnolans, asteni, konstipasyon, uykusuzluk. Bazı hastalarda tedavinin başlangıcında, özellikle çok hızlı titre edildiğinde, postural hipotansiyon oluşabilir. Libido bozuklukları ile ilişkili olabilir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

nexium ilacı kullanımı - dozu kullanma

Nexium ilacı *8699786040045* Barkod numarası ile, 68.74TL ile eczanelerde satılmaktadır. Nexium ilacı reçete ile verilir, reçetesiz Nexium ilacını satın alamazsınız.

Nexium ilacı prospektür bilgileri, dozu kullanma bilgileri aşağıda verilmiştir.


Tabletler bütün olarak sıvı ile alınmalı, çiğnenmemeli ve ezilmemelidir.

Yutma güçlüğü olan hastalarda, tabletler yarım bardak su (karbonat iyonu içermeyen su) içinde çözülerek de alınabilir. Enterik kaplamanın çözülmesine neden olabileceğinden, başka bir sıvı kullanılmamalıdır.


Tabletler sıvı içinde çözülüp dağılana kadar karıştırılır. Hazırlanan karışım hemen veya 30 dakika içinde içilmelidir. Bardakta kalan kısım, yarım bardak su ile çalkalanarak tekrar içilir. Karışım içilirken pelletler ezilmemeli ve çiğnenmemelidir.

Yutma fonksiyonu olmayan hastalara, tabletler karbonatsız suda çözündürüldükten sonra gastrik tüp ile uygulanabilir. Kullanılan şırınga ve tübün uygun olup olmadığı dikkatle kontrol edilmelidir. (Hazırlama ve uygulama talimatı ektedir).

Yetişkinler ve 12 yaş ve üzerindeki adolesanlar:

Gastro-özofageal refluks hastalığı (GÖRH)

-Erozif refluks özofajiti’nin tedavisinde :

Dört hafta süreyle günde bir defa 40 mg.

İlk kürde tam iyileşme sağlanamayan ya da inatçı semptomları olan hastalarda 4 haftalık ek bir tedavi uygulanır.


-Nükslerin önlenmesi için iyileşmiş refluks özofajiti’nin uzun süreli idame tedavisinde:

Günde bir defa 20 mg.

- Gastro-özofageal refluks hastalığının (GÖRH) semptomatik tedavisinde:


Özofajiti olmayan hastalarda günde bir defa 20 mg.

Dört hafta sonunda semptomlarda yeterli denetim sağlanamayan hastalarda ileri tetkiklerin yapılması önerilir. Semptomlar ortadan kalktıktan sonra, günde bir defa 20 mg alınarak semptom kontrolü sağlanabilir. Yetişkinlerde ihtiyaç halinde, günde 20 mg’lık doz kullanılabilir. Gastrik ve duedonal ülser gelişme riski olan NSAİİ ile tedavi edilen hastalarda semptom kontrolü için ihtiyaç halinde kullanım önerilmez.


Yetişkinler


Uygun bir antibiyotik kombinasyonu ile birlikte Helicobacter pylori eradikasyonunda ve


- Helicobacter pylori ile ilişkili duedonum ülserlerinin tedavisinde

- Helicobacter pylori ile ilişkili peptik ülserlerde nükslerin önlenmesinde

Her biri günde iki defa olmak üzere 7 gün süreyle; 20 mg Nexium, 1 gram amoksisilin ve 500 mg klaritromisin.


Sürekli NSAİİ (non-steroidal anti-inflamatuvar ilaçlar) tedavisi gereken hastalarda

NSAİİ kullanımına bağlı gastrik ülserlerin tedavisinde : 4-8 hafta boyunca günde bir defa 20 mg.


Risk altındaki hastalarda NSAİİ kullanımına bağlı gastrik ve duodenal ülserlerin önlenmesinde : Günde bir defa 20 mg.


Zollinger Ellison Sendromu tedavisinde

Önerilen başlangıç dozu günde iki defa 40 mg’dır. Daha sonra doz hastaya göre ayarlanmalıdır ve tedaviye klinik olarak endike olduğu sürece devam edilir. Mevcut klinik verilere dayanılarak, hastaların çoğu günde 80-160 mg esomeprazol ile kontrol altına alınabilir.Günde 80 mg’ın üzerindeki dozlarda doz, günde iki kez olmak üzere bölünerek verilmelidir.


12 yaşın altındaki çocuklar:

12 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı ile ilgili veri olmadığından, Nexium 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Böbrek Yetmezliği :

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez. Ağır böbrek yetmezliği olan hastalarla ilgili yeterli deneyim olmadığından, böyle hastalar tedavi edilirken dikkatli olunmalıdır.

Karaciğer Yetmezliği :

Hafif ve orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez. Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda, 20 mg’lık doz aşılmamalıdır.


Yaşlılarda :

Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmez.


DOZ AŞIMI HALİNDE ALINACAK TEDBİRLER

Bugüne kadar doz aşımı ile ilgili bir bilgi yoktur. 280 mg doz ile görülen semptomlar; gastrointestinal semptomlar ve güçsüzlüktür. 80 mg’lık tek doz esomeprazol ile doz aşımı vakası görülmemiştir. Belli bir antidot bilinmemektedir. Esomeprazol plazma proteinlerine yüksek derecede bağlandığından diyalizle vücuttan uzaklaştırılamaz. Her doz aşımında olduğu gibi, tedavi semptomatik olmalıdır ve genel destekleyici önlemler kullanılmalıdır.

SAKLAMA KOŞULLARI

25oC’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.
Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

activelle 28 film tablet

Activelle 28 film tablet ithal, beşeri bir ilaçtır. İlacın barkod numarası : *8699676090617* İlacın etken maddesi Estradiol Hemihidrat ve Progestogen dır. Eczanelerden reçete ile 13.81TL alabilirsiniz.

Activelle ilacı ile ilgili uyarı ve önlemler ;

Tedaviye başlanmasından veya yeniden HRT tedavisi planlanmasından önce, kontrendikasyonlar ve uyarılar göz önünde tutularak genel ve jinekolojik muayene ile birlikte, kişinin tam bir öz ve soy geçmiş hikayesi alınmalıdır. Tedavi süresince, sıklığı her kadının yapısına göre ayarlanacak periyodik kontroller önerilmektedir. Tedavinin ilk ayları süresince ara kanamaları ve lekelenme görülebilir, fakat tedaviye devam edilmesi halinde zamanla azalır. 9-12 aylık tedaviden sonra kadınların yaklaşık % 80’i amenoreik hale gelmektedir.

lithuril endikasyonları

Daha önce bilgilerini verdiğimiz Lithuril ilacı Endikasyonları.

lithuril ilacı yan etkilerini okumak için tıklayın.


Lithuril 300 mg 100 kapsül endikasyonları ;

Lithuril manik-depresif hastalık ve mani'nin profilaksi ve tedavisinde, rekürent depresyon'un idame tedavisinde endikedir

9 Ağustos 2009 Pazar

madopar hbs yan etkileri

Sizlere madopar ilacı hakkında daha önce "madopar 125mg ilacı" sayfasında bilgi vermiştik, gelen istekler üzerine madopar hbs 125 mg kapsül yan etkilerini veriyoruz.

Madopar HBS 125 mg yan etkileri ;

En çok görülen yan etkiler, bulantı ve tedavinin daha geç dönemlerinde gözlenen koreiform, distonik ve diğer istem dışı hareketleri içeren diskinezilerdir.

Madopar kullanan hastalarda görülen diğer yan etkiler:

Tüm vücut: Göğüs ağrısı, asteni, abdominal ağrı ve sıkıntı, bitkinlik

Kardiyovasküler: Kardiyak düzensizlikler, hipotansiyon, ortostatik hipotansiyon, hipertansiyon, senkop, flebit, çarpıntı, miyokardiyal infarktüs. Ortostatik şikayetler, Madopar dozunun azaltılmasından sonra genellikle düzelir.

Gastrointestinal: Koyu renk tükürük, gastrointestinal kanama, duodenal ülser gelişimi, anoreksi, kusma, ishal, kabızlık, dispepsi, ağızda kuruluk, tat kaybı veya değişiklikleri, gastrointestinal ağrı, disfaji, aşırı tükürük salgısı, mide veya barsakta aşırı gaz birikimi, diş gıcırdaması, dilde yanma hissi, yanma, hıçkırık. Başlıca tedavinin erken döneminde görülen, gastrointestinal sisteme ait istenmeyen etkiler, Madopar bir miktar yiyecek ve sıvıyla birlikte alınarak veya doz kademeli olarak arttırılarak büyük ölçüde kontrol altına alınabilir.

Hematolojik: Agranülositoz, hemolitik veya non-hemolitik anemi, trombositopeni, lökopeni, hemoglobin ve hematokritte düşüş, serum glikozunda yükselme, serum potasyumunda düşüş, serum kreatinin ve ürik asidinde yükselme, laktik dehidrogenaz (LDH), bilirubin, kan üre azotu (BUN), Coombs testi, SGOT (AST) ve SGPT (ALT) değerlerinde anormallik. Bu nedenle, her uzun dönem levodopa içeren tedavide olduğu gibi, kan sayımı, karaciğer fonksiyonları periyodik olarak izlenmelidir.

Aşırı duyarlılık: Anjiyoödem, ürtiker, kaşıntı, Henoch-Schölein pupurası, bülöz lezyonlar, pemfigus benzeri reaksiyonlar.

Kas-iskelet sistemi: Sırt ağrısı, omuz ağrısı, kas krampları, güçsüzlük, bacak ağrısı.

Sinir sistemi/Psikiyatrik: Delüzyonlar, halüsinasyonlar ve paranoid fikirler içeren psikotik episodlar, nöroleptik malign sendrom, bradikinetik episodlar (aç-kapa fenomeni), konfüzyon, ajitasyon, sersemlik, uyuklama hali, kabuslar içeren rüya anormallikleri, uykusuzluk, parestezi, baş ağrısı, intihara eğilim gelişimi eşlik eden veya etmeyen depresyon, demans, artmış libido, ataksi, ekstrapiramidal bozukluk, düşme, anksiyete, yürüyüş anormallikleri, sinirlilik, zihin berraklığında azalma, hafıza bozukluğu, dezoryantasyon, öfori, göz kapağı spazmı (fazla dozun erken işareti olarak alınabilir, doz azaltımı düşünülmelidir), çene kilitlenmsi, artmış tremor, hissizlik, kas seğirmesi, belirti göstermeyen Horner’s sendromunun aktivasyonu, periferik nöropati. Bu yan etkilerden ajitasyon, anksiyete, uykusuzluk, halüsinasyonlar, delüzyonlar ve temporal dezoryantasyon, özellikle yaşlılarda ve bu gibi rahatsızlık hikayesi olan hastalarda görülebilir. Madopar ile tedavi edilen hastalarda görülebilen depresyon, altta yatan hastalığın etkisi de olabilir. Diskineziler, genellikle dozun düşürülmesi ile ortadan kaldırılabilir veya tolere edilebilir hale getirilebilir. Tedavinin uzaması sonucu görülen donma epizotları, doz sonu kötüleşmesi ve “aç-kapa” etkisini içeren terapötik cevapta dalgalanmalar, doz ayarlanarak ve küçük tek dozları daha sık vererek, genellikle ortadan kaldırılabilir veya tolere edilebilir hale getirilebilir. Terapötik etkiyi yoğunlaştırmak için, sonradan dozun tekrar arttırılması girişiminde bulunulabilir.

Solunum sistemi: Dispne, üst solunum infeksiyonu, farenks ağrısı, öksürük.

Cilt: Döküntü, terlemede artış, saç dökülmesi, koyu renk ter, malign melanom, kızarma.

Ürogenital: İdrar yolları enfeksiyonu, sık idrara çıkma, koyu renk idrar (genellikle beklemekle koyulaşan kırmızı renk görülür), idrar retansiyonu, idrarını tutamama, idrar yapmada zorluk, priapizm, idrarda lökosit, bakteri, kan, protein, glikoz görülmesi. Bu nedenle, her uzun dönem levodopa içeren tedavide olduğu gibi, böbrek fonksiyonları periyodik olarak izlenmelidir.

Metabolik: Ödem, kilo artışı, kilo kaybı.

Özel duyular: İstem dışı göz hareketleri krizi, çift görme, bulanık görme, dilate pupiller.

Diğer: Düzensiz solunum, baygınlık, ses kısıklığı, kırıklık, ateş basma, uyarılma hissi.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

lithuril ilacı yan etkileri

Lithuril 400 mg 100 tablet ilacı yan etkileri ;

Lityum Toksisitesi : Serum lityum seviyesi yükseldikçe toksikasyon riski artmaktadır. Diyare,kusma,halsizlik koordinasyon bozukluğu gibi semptomlar toksikasyonun ilk belirtileri olabilir ve serum lityum düzeyi 2mEq/L altındayken görülebilir. Daha yüksek seviyelerde ataksi,bulanık görme,kulak çınlaması,poliüri gibi semptomlar 3 mEq/L üzerindeki düzeylerde ise birçok organı ve sistemi tutan kompleks bir klinik tablo ortaya çıkabilir. Bu nedenle serum lityum düzeyinin 2 mEq/L üzerine çıkmasına müsaade edilmemelidir. Tedavinin başlangıcında, tremor,poliüri ve susama gibi belirtiler olabilir ve tedavi boyunca devam edebilir. Keza tedavinin ilk birkaç gününde geçici ve hafif bulantı ve genel huzursuzluk olabilir. Bu yan etkiler genellikle tedavi esnasında veya doz azaltılarak düzelir. Şayet devam ederse tedavi kesilmelidir. Aşağıdaki reaksiyonlar serum lityum seviyesine bağlı olarak ve tedavi düzeylerinde de görülebilir. S.S.S : Epileptiform ataklar, baş dönmesi, konfüzyon, stupor, koma, akut distoni, nistağmus. Kardiyovasküler : Aritmi, hipotansiyon, kollaps. Gastrointestinal: İştahsızlık, bulantı, kusma, diyare. Üriner : Oligüri, poliüri. Dermatolojik : Follikülit, alopesi.

Lithuril 300 mg ilacı yan etkileri için "lithruil yan etkileri" sayfasına bakabilirsiniz.

tetradox 100 mg yan etkileri

Tetdadox bir antibiyotik ilacıdır. *8699517150302* Barkod numarası ile eczanelerden temin edebilirsiniz. ( Reçete ile verilir )

Tetradox ilacı 100 mg yan etkileri ;

Gastrointestinal: Anoreksi, bulantı, kusma, diyare, glossit, disfaji, enterekolit, anogenital bölgede inflamatuvar lezyonlar. Oral olarak alınan Tetradox hemen tamamen absorbe olduğundan, barsakların alt kısımlarıyla ilgili belirtilere nadiren neden olur. Deri: Makülopapüler ve eritematöz döküntüler, fotosensitivite reaksiyonları (Bkz. Uyarılar/Önlemler) nadir olarak eksfoliyatif dermatit. Hipersensitivite reaksiyonları: Ürtiker,anjiyonörotik ödem, anafilaksi, anafilaktoid purpura, perikardit, sistemik lupus eritematozus eksaserbasyonları. Bebeklerde fontanel kabarıklığı ve erişkinlerde benign intrakraniyal hipertansiyon bildirilmiştir. İlaca son verilince bu bulgu kaybolur. Kan: Hemolitik anemi, trombositopeni, nötropeni ve eozinofili. Uzun süre kullanıldığında, tetrasiklinlerin tiroid bezlerinde kahverengi-siyah mikroskopik renk bozuklukları oluşturduğu bildirilmiştir. Tiroid fonksiyonlarında herhangi bir anormallik olduğu bilinmemektedir.

8 Ağustos 2009 Cumartesi

lansor yan etkileri

lansor 15 mg yan etkileri ,

Diyare, konstipasyon, bulantı, baş ağrısı ve cilt döküntüsü gibi. Beklenmeyen bir yan etki görürseniz lütfen doktorunuza danışınız.

Lansor ilacı uyarı ve önelemleri ;

Hepatik yetmezliği olanlarda günlük doz 30 mg'ı aşmamalıdır. Teofilinle birlikte kullanımlarda dikkatli olunmalıdır.

7 Ağustos 2009 Cuma

karberol 200mb yan etkileri

karberol ilacı Antiepileptik ilaçtır. *8699523010188* barkod numarası ile satılmaktadır.

karberol 200 mg ilacı yan etkileri ;

Karbamazepin, genellikle iyi talere edilmesine rağmen, tedavinin başlangıcında, baş dönmesi, baş ağrısı, bulantı, iştahsızlık, diyare veya kabızlık, uyku hali, ağız kuruluğu, ataksi, diplopi, hiponatremi, konfüzyon görülebilir. Bu yan etkiler 1-2 hafta içinde kendiliğinden düzelir. Ayrıca nadir olarak, allerjik deri reaksiyonları, Stevens-Johnson sendromu, lokal eksfolyatif dermatit, toksik epidermal nekroliz, saç dökülmesi, lökopeni, trombositopeni, aplastik anemi, agranülositoz, kardiyak impuls, kalpte iletim bozuklukları, hepatit, proteinüri ve lenf nodülü şişliği bildirilmişt

minoset plus kullanımı

Minoset plus ilacının yan etkilerini görmek için tıklayın.

Tek doz Erişkinler: 1-2 tablet 12-16 yaş arası adolesanlar: 1 tablet Gerektiğinde 24 saat içinde üç tek doza kadar alınabilir. Tabletler bol miktarda su veya bir başka içecek ile alınmalıdır. Doz Aşımı Parasetamol doz aşımı sonrasında zehirlenme belirtileri 24-48 saat içinde ortaya çıkar; ancak söz konusu belirtilerin ortaya çıkması daha da gecikebilir. Birlikte alkol alınması halinde zehirlenme olasılığı daha yüksektir. Karaciğer hasarı (hepatoselüler nekroz), karaciğer fonksiyon bozukluğu görülebilir ve karaciğer komasına ilerleyebilir. Karaciğer hasarına bağlı klinik belirtiler, yüksek doz alındıktan 2-4 gün sonrasına kadar ortaya çıkmayabilir. Aşırı doz parasetamol alındığından şüphe edildiğinde ilk 6 saat içinde midenin yıkanması önerilir. Sitotoksik etkiler, mümkünse aşırı dozun alınmasını izleyen ilk 8 saat içinde sisteamin veya N-asetilsistein gibi sülfhidril bileşiklerinin intravenöz yolla verilmesi sayesinde azaltılabilir. Birkaç vakada aşırı doz parasetamol alınmasından sonra akut böbrek yetmezliği bildirilmiştir.

6 Ağustos 2009 Perşembe

remeron ilacı yan etkileri

Remeron ilacı yan etkileri ;

Depresyonlu hastalarda doğrudan hastalıkla ilgili birtakım semptomlar görülür. Bu yüzden bazen hangi semptomların hastalığa hangilerinin ilaç tedavisine bağlı olduğundan emin olmak güç olabilir. İlaç tedavisi sırasında en çok bildirilen yan etkiler şunlardır:
- iştah ve kilo artışı,
-uyuklama/sedasyon, genelde tedavinin ilk haftaları içinde görülür.
Nadiren aşağıdaki yan etkiler görülebilir:
ortostatik hipotansiyon,
mani,
-konvulsiyon atakları, tremor, miyoklonüs,
- ödem ve ödeme bağlı kilo artışı,
- akut kemik iliği depresyonu,
-enzim düzeylerinde artış,
- serum transaminaz aktivitelerinde artış,
-deri döküntüsü.
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktorunuza başvurunuz.

Diğer ilaç bilgileri ;

Cedrina ilacı yan etkileri için tıklayın.

tribudat forte ilacı yan etkileri

tribudat forte ilacının yan etkileri ;

Ender olarak, cilt reaksiyonları görüldüğü bildirilmiştir. Nadiren, baş dönmesi ve uyuklama hali gibi yan etkilere neden olabilir.

Beklenemyen bir yan etki gördüğünüzde doktorunuza danışınız.

leponex ilacı endikasyonları

Daha mnce leponex 100mg ilacının yan etkilerini leponex ilacı yan etkileri sayfasında vermiştik.

Leponex ilacının endikasyonları şöyledir ;


Leponex tedavisi, klasik nöroleptiklere intolerans gösteren ya da cevap vermeyen, tedaviye dirençli şizofrenik hastalarda endikedir.

Daha detaylı bilgi için bloğumuzu inceleyebilrisiniz.

augmentin bid 1000 mg yan etkileri

augmentin bid ilacı antibiyotikler sınıfına girer, Etken Maddesi Amoksisilin ve Klavulanik asit dir. Yerli, bileşen bir ilaçtır ve *8699522095711* barkod numarası ile 20.69TL satılmaktadır.

augmentin bid 1000 mg ilacının yan etkileri ;


Nadir ve yaygın olarak görülen istenmeyen etkilerin sıklığı geniş çaplı klinik çalışmalar ile tespit edilmiştir. Diğer istenmeyen etkilerin (< 1/10.000 görülen) sıklığına ilişkin tespitlere gerçek sayılar değil, pazarlama sonrası elde edilen bilgiler ve raporlar referans teşkil etmiştir. Sıklık sınıflandırması şu oranlara göre yapılmıştır; ≥ 1/10: çok yaygın, ≥ 1/100 ve < 1/10: yaygın, ≥1000 ve < 1/100: yaygın olmayan, ≥ 1/10.000 ve < 1/1000: nadir, < 10.000: çok nadir.

Enfeksiyon ve enfestasyonlar: Yaygın olarak: mukokutanöz kandidiyazis.

Kan ve lenfatik sistem bozuklukları: Nadiren: geri dönüşümlü lökopeni (nötropeni dahil) ve trombositopeni. Çok nadiren: geri dönüşümlü agranülositoz ve hemolitik anemi. Kanama ve protrombin zamanında uzama (Bkz. Uyarılar/Önlemler)

İmmmün sistem bozuklukları: Çok nadiren: anjionörotik ödem, anafilaksi, serum hastalığı benzeri sendrom, hipersensitivite vasküliti.

Sinir sistemi bozukluklukları: Yaygın olmayan: baş dönmesi, başağrısı. Çok nadiren: geri dönüşmlü hiperaktivite ve konvülsiyonlar. Konvülsiyonlar renal fonksiyon bozukluğu olanlar veya yüksek doz uygulananlar da görülebilir.

Gastrointestinal sistem bozuklukları: Yaygın olarak: diyare, bulantı, kusma. Bulantı sıklıkla yüksek oral dozlar ile ilişkilidir. Gastrointestinal reaksiyonlar görülür ise Augmentin yemek başlangıcında alınarak bunlar azaltılabilir. Yaygın olmayan: sindirim güçlüğü. Çok nadiren: antibiyotiğe bağlı kolit (psödomembranöz kolit ve hemorajik kolit dahil). Çocuklarda çok nadir olarak yüzeyel diş rengi değişikliği rapor edilmiştir. Genellikle fırçalama ile giderildiğinden, iyi bir ağız hijyeni ile diş rengi değimini engellenebilirω (ω: süspansiyon formları içim temel güvenik bilgisidir).

Hepatobiliyer bozuklukluklar: Yaygın olmayan: beta-laktam antibiyotikler ile tedavi edilen hastalarda AST ve/veya ALT değerlerinde orta derecede artış görülür fakat bunun önemi bilinmemektedir. Çok nadiren: hepatit ve kolestatik sarılık rapor edilmiştir, bunlar diğer penisilin ve sefalosporinler ile de bildirilmiştir. Hepatik olaylar çogunlukla erkeklerde ve yaşlılarda rapor edilmiştir ve uzun süreli kullanım ile ilişkili olabilir. Bu olaylar çocuklarda çok nadir olarak rapor edilmiştir. Belirti ve semptomlar genellikle tedavi sırasında veya tedavi kesildikden kısa bir süre sonra görülür, ancak bazı durumlarda tedavi kesildikten birkaç hafta sonrasına kadar farkedilmeyebilir. Bunlar genellikle geri dönüşümlüdür. Hepatik olaylar şiddetli olabilir ve son derece nadir olarak ölüm rapor edilmiştir. Bunlar hemen hemen her zaman altta yatan ciddi bir hastalığı olan ya da aynı anda hepatik etki potansiyeline sahip ilaçları alan hastalarda görülmüştür.

Cilt ve ciltaltı dokusu bozuklukları: Yaygın olmayan: ciltte döküntü, pruritus, ürtiker. Nadiren: eritem multiforme. Çon nadiren: Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekrolizis, bülloz döküntülü dermatit ve akut generalize ekzantemöz püstüller (AGEP). Eğer herhengi bir aşırı duyarlılık dermatiti görülür ise tedavi kesilmelidir.

Renal ve üriner bozukluklar: Çok nadiren: intersitisyel nefrit, kristalüri.

Beklenmeyen bir etki görürseniz doktorunuza yada eczacınıza danışınız.

passiflora yan etkileri

Passiflora şurup hakkında daha detaylı bilgi için tıklayın ; passiflora şurup


Passiflora yan etkileri ;

Passiflora ilacının bilinen bir yan etkisi yoktur. Beklenemeyen bir durum karşısında doktorunuza yada eczacınıza danışın.

5 Ağustos 2009 Çarşamba

festal n 50 draje yan etkileri

festal n 50 draje ilacının yan etkileri ;

Deride kızarma, aksırma veya göz yaşarması gibi aşırı duyarlık reaksiyonları görülebilir. Özellikle yüksek doz kullananlarda, ishal, bulantı, bazen kolik şeklinde olabilen karın ağrısı görülebilir. Nadir vak'alarda anüs etrafında irritasyon bildirilmiştir. Çok yüksek dozların gerekli olduğu durumlarda (örneğin mukovisidozis vak'aları) ürik asid seviyelerinde artma görülebilir. Mukovisidozisli çocuklarda, özellikle pankreatik enzimlerin yüksek dozları ile tedavi ediliyorlar ise izole vakalarda bazı intestinal bölgelerde daralma (ileoçekal bölge, çıkan kolon) bildirilmiştir. Eğer advers etkiler listesinde bulunan veya bunların dışında herhangi bir istenmeyen etki veya beklenmedik değişiklikler görürseniz lütfen doktorunuza başvurunuz.

cedrina 25 mg yan etkileri

Merhabalar

Cedrina 25 mg ilacının yan etkileri hakkında bilgileri burada bulabilirsiniz ;

cedrina 25 mg yan etkileri ;

Aşağıda değişken dozlu faz 2/3 çalışmalarında ziprasidon IM ile ilişkisi olası, muhtemel veya bilinmeyen advers olaylar bulunmaktadır. En sık görülen reaksiyonlar enjeksiyon yerinde ağrı, bulantı, somnolans ve baş dönmesidir.

Tüm vücut: sık gözlenen (>1/100, <>1/1000, <1/100); enjeksiyon yeri reaksiyonu, soğuk algınlığı

Kardiyovasküler sistem: sık gözlenen; hipertansiyon, postural hipotansiyon, nadir olarak; bradikardi, hipotansiyon, vazodilatasyon, taşikardi.

Sindirim sistemi: sık gözlenen; diyare, bulantı, nadir olarak; anoreksi, ağız kuruluğu ve kusma.

Sinir sistemi: sık gözlenen; somnolans, baş dönmesi, akatizi, nadir olarak; ekstrapiramidal sendrom, ajitasyon, afazi, dişli çark rijiditesi, distoni, uykusuzluk, kişilik bozuklukları,psikoz,konuşma bozukluğu, vertigo.

Solunum sistemi: nadir olarak ; laringismus

Deri ve ekleri: nadir olarak; terleme

Ziprasidon IM ile yapılan sabit dozlu klinik çalışmalarda bildirilen en sık görülen kardiyovasküler advers etkiler: baş dönmesi (10 mg - %11, 20 mg - %12), taşikardi (10 mg-%4, 20 mg-%4) ve postural hipotansiyondur (10 mg - %2, 20 mg - %5).

Ziprasidon IM enjeksiyon ile yapılan sabit dozlu pazarlama öncesi klinik çalışmalarda, 10 mg kullanan hastaların %2.2'sinde, 20 mg kullanan hastaların %2.8'inde hipertansiyon gözlenmiştir.

Advers olay olarak bildirilen semptomların bazıları altta yatan hastalıkla ilgili semptomlar olabilir.

Kısa ve uzun dönem ziprasidon klinik araştırmalarında, nöbet ve hipotansiyon insidansı sık değildir ve ziprasidon ile tedavi edilen hastaların %1’inden azında meydana gelmiştir. Ziprasidon QT aralığında doza bağımlı hafif-orta dereceli bir uzama meydana getirir.

Ziprasidon ile tedavi edilen hastaların %12.3’ünün (976/7941), plasebo alan hastaların ise % 7.5’unun (73/975) EKG’lerinde 30 – 60 milisaniyelik bir artış gözlenmiştir. 60 milisaniyeden daha fazla bir uzama ziprasidon ve plasebo ile tedavi edilen hastaların sırasıyla %1.6 (128/7941) ve %1.2’sinde (12/975) gözlenmiştir. QTc aralığının 500 milisaniyeden daha fazla olmasının insidansı ziprasidon ile tedavi edilen toplam 3266 hastada 3 (%0.1), plasebo ile tedavi edilen toplam 538 hastada 1 (%0.2)’dir.

Klinik araştırmalarda uzun dönemli idame tedavisinde ziprasidon ile tedavi edilen hastalarda prolaktin seviyeleri bazen yükselmiştir, fakat çoğu hastada tedavi kesilmeksizin normal değerlere dönmüştür. Ayrıca potansiyel klinik belirtiler (örn: jinekomasti ve göğüslerde büyüme) nadiren olmuştur.
ACNELYSE krem kullanımı ve yan etkileri

ACNELYSE 20 gr krem kullanımı ve yan etkileri hakkında bilgiler.

Topik akne preparatı ilacıdır, etken maddesi Retinoik Asit dir. *8699514355908* barkod numarası ile 3.13 TL satılır.

Acnelyse yan etkileri ;

Dermatolojik yan etkiler^dir.

Acnelyse kullanımı ;

Geceleri, günde 1 kez lezyonlu bölgeye çok hafif sürülür.

İlaç hakkındaki diğer bilgiler ; acnelyse yan etkileri sayfasında yer almaktadır.

1 Ağustos 2009 Cumartesi

xanax 5mg yan etkileri

xanax 0.5mg ilacı yan etkileri ;

xanax hakkında diğer bilgiler için xanax mg yazısına bakabilirsiniz.

Yan etkiler tedavinin başlangıcında gözlenir ve çoğunlukla tedavinin devamında veya doz azaltıldığında kaybolur. Xanax tedavisi sırasında en yaygın olumsuz reaksiyonun uyku hali olduğu saptanmıştır. Daha az oranda baş dönmesi, görme bulanıklığı, baş ağrısı, depresyon, uykusuzluk, sinirlilik/anksiyete, tremor, kilo kaybı koordinasyon bozuklukları, çeşitli mide-barsak ve otonom sinir sistemi belirtileridir. Panikle birlikte görülen hastalığı olanlarda en sık karşılaşılan yan etkilerde şunlardır: sedasyon/sersemleme, halsizlik, ataksi/koordinasyon bozukluğu ve peltek konuşma.

cedrina ilacı yan etkileri

Daha önce cedrina 100mg ilacı hakkında kullanım bilgileri vermiştik. Bunun doğrultusunda bugünki yazımızda cedrina ilacının yan etkilerinden bahsedeceğiz.

Cedrina ilacı yan etkileri aşağıda yer verilmiştir. Bekelenmeyen bir durum gözetlendiğinde doktorunuza yada ezzacınıza danışınız.

Aşağıda değişken dozlu faz 2/3 çalışmalarında ziprasidon IM ile ilişkisi olası, muhtemel veya bilinmeyen advers olaylar bulunmaktadır. En sık görülen reaksiyonlar enjeksiyon yerinde ağrı, bulantı, somnolans ve baş dönmesidir.

Tüm vücut: sık gözlenen (>1/100, <>1/1000, <1/100); enjeksiyon yeri reaksiyonu, soğuk algınlığı

Kardiyovasküler sistem: sık gözlenen; hipertansiyon, postural hipotansiyon, nadir olarak; bradikardi, hipotansiyon, vazodilatasyon, taşikardi.

Sindirim sistemi: sık gözlenen; diyare, bulantı, nadir olarak; anoreksi, ağız kuruluğu ve kusma.

Sinir sistemi: sık gözlenen; somnolans, baş dönmesi, akatizi, nadir olarak; ekstrapiramidal sendrom, ajitasyon, afazi, dişli çark rijiditesi, distoni, uykusuzluk, kişilik bozuklukları,psikoz,konuşma bozukluğu, vertigo.

Solunum sistemi: nadir olarak ; laringismus

Deri ve ekleri: nadir olarak; terleme

Ziprasidon IM ile yapılan sabit dozlu klinik çalışmalarda bildirilen en sık görülen kardiyovasküler advers etkiler: baş dönmesi (10 mg - %11, 20 mg - %12), taşikardi (10 mg-%4, 20 mg-%4) ve postural hipotansiyondur (10 mg - %2, 20 mg - %5).

Ziprasidon IM enjeksiyon ile yapılan sabit dozlu pazarlama öncesi klinik çalışmalarda, 10 mg kullanan hastaların %2.2'sinde, 20 mg kullanan hastaların %2.8'inde hipertansiyon gözlenmiştir.

Advers olay olarak bildirilen semptomların bazıları altta yatan hastalıkla ilgili semptomlar olabilir.

Kısa ve uzun dönem ziprasidon klinik araştırmalarında, nöbet ve hipotansiyon insidansı sık değildir ve ziprasidon ile tedavi edilen hastaların %1’inden azında meydana gelmiştir. Ziprasidon QT aralığında doza bağımlı hafif-orta dereceli bir uzama meydana getirir.

Ziprasidon ile tedavi edilen hastaların %12.3’ünün (976/7941), plasebo alan hastaların ise % 7.5’unun (73/975) EKG’lerinde 30 – 60 milisaniyelik bir artış gözlenmiştir. 60 milisaniyeden daha fazla bir uzama ziprasidon ve plasebo ile tedavi edilen hastaların sırasıyla %1.6 (128/7941) ve %1.2’sinde (12/975) gözlenmiştir. QTc aralığının 500 milisaniyeden daha fazla olmasının insidansı ziprasidon ile tedavi edilen toplam 3266 hastada 3 (%0.1), plasebo ile tedavi edilen toplam 538 hastada 1 (%0.2)’dir.

Klinik araştırmalarda uzun dönemli idame tedavisinde ziprasidon ile tedavi edilen hastalarda prolaktin seviyeleri bazen yükselmiştir, fakat çoğu hastada tedavi kesilmeksizin normal değerlere dönmüştür. Ayrıca potansiyel klinik belirtiler (örn: jinekomasti ve göğüslerde büyüme) nadiren olmuştur

31 Temmuz 2009 Cuma

Relaxol 20mg yan etki ve zararları

Relaxol 20mg ilacının yan etkileri ve zararlarını öğrenmek için bir ziyaretcimizden istek geldi.

Relaxol ilacı bir antidepresandır.

Relaxol ilacının yan etkileri kısaca şu şekildedir ;

Klinik araştırmalarda yan etkilerin genellikle hafif olduğu ve tedavinin kesilmesini gerektirmediği görülmüştür.

Klinik çalışmalarda % 1’den yüksek ve plasebo grubundakinden daha sık görülen yan etkiler karın ağrısı, dispepsi, konstipasyon, diyare, gaz, özofagus ülseri, disfaji, abdominal distansiyon, kemik, kas ve eklem ağrısı ve baş ağrısıdır. Nadiren deri döküntüsü ve eritem görülmüştür.
Alendronat, nadiren ürtiker ve anjiyoödem dahil aşırı duyarlılık reaksiyonlarına neden olabilir. Alendronat kullanan hastalarda özofajit, özofagusta erozyon, özofagus ve orofarenks ülseri görülebilir. Nadiren mide ve duodenum ülseri görülebilir.
Alendronat tedavisi sırasında serum kalsiyum ve fosfat düzeyinde hafif, asemptomatik ve geçici düşme meydana gelebilir.

lustral ilacı neden verilir

Lustral 50mg ilacı bilgileri ;

Lustral 50mg bir antidepresan ilacıdır. *8699532095473* barkod numarası ile 15.38TL ye satılmaktadır.

Bu ilacın formülü şu şekildedir ;

LUSTRAL® oral uygulama için 50 mg sertraline eşdeğer sertralin hidroklorür ve boyar madde olarak titanyum dioksit içeren film kaplı çentikli tabletler halinde bulunur.

tetralet - Tetrasiklin antidepresan ilaç

Tetralet ilacı hakkında kısaca bilgiler vereceğim ;

Tetralet ilacı FAKO firması tarafından üretilmektedir. "8699517150401" ilaç barkod numarası ile 5.32TL satılmaktadır.

Tetralet ilacının formülü ;
Tetralet 500 mg Kapsül; her bir kapsülde 500 mg tetrasiklin hidroklorür ve yardımcı madde olarak siyah demir oksit, kırmızı demir oksit, titanyum dioksit, indigo karmin, tartrazin ve eritrosin içerir.


Ayrıca bir diğer ilaç "seroqul ilacı yan etkileri" bakabilirsiniz.

28 Temmuz 2009 Salı

lithuril 300 mg kapsül yan etkileri

LITHURIL 300 MG KAPSÜL hakkındaki yan etkileri ver bilgileri aşağıda verilmiştir.

Lithruil, Nöropsikiyatrik - Antidepresandır. Etken maddesi Lityum karbonattır ve yerli bileşen bir ikaçtır. Eczanelerde *8699828150053* numarası ile satılmaktadır.

Lithruil ilacının yan etkileri ;


Lityum Toksisitesi : Serum lityum seviyesi yükseldikçe toksikasyon riski artmaktadır. Diyare,kusma,halsizlik koordinasyon bozukluğu gibi semptomlar toksikasyonun ilk belirtileri olabilir ve serum lityum düzeyi 2mEq/L altındayken görülebilir. Daha yüksek seviyelerde ataksi,bulanık görme,kulak çınlaması,poliüri gibi semptomlar 3 mEq/L üzerindeki düzeylerde ise birçok organı ve sistemi tutan kompleks bir klinik tablo ortaya çıkabilir.

Bu nedenle serum lityum düzeyinin 2 mEq/L üzerine çıkmasına müsaade edilmemelidir. Tedavinin başlangıcında, tremor,poliüri ve susama gibi belirtiler olabilir ve tedavi boyunca devam edebilir. Keza tedavinin ilk birkaç gününde geçici ve hafif bulantı ve genel huzursuzluk olabilir. Bu yan etkiler genellikle tedavi esnasında veya doz azaltılarak düzelir. Şayet devam ederse tedavi kesilmelidir.

Aşağıdaki reaksiyonlar serum lityum seviyesine bağlı olarak ve tedavi düzeylerinde de görülebilir. S.S.S : Epileptiform ataklar, baş dönmesi, konfüzyon, stupor, koma, akut distoni, nistağmus. Kardiyovasküler : Aritmi, hipotansiyon, kollaps. Gastrointestinal: İştahsızlık, bulantı, kusma, diyare. Üriner : Oligüri, poliüri. Dermatolojik : Follikülit,

Diğer ilaçlardan efexor tablet yan etkileri için tıklayın.

sudafed 60 mg tablet yan etkileri

Bu yazımızda sudafed 60 mg ve yan etkileri hakkında bilgiler vereceğiz.

Sudafed ilacı girip ve soğun algınlığı içindir. Etken maddesi Pseudeoephedrine HCI dir. Ve yerli bileşen bir ilaçtır.

sudafed 60 mg tablet yan etkiler

Uyku bozuklukları ve nadiren halusinasyon dahil merkezi sinir sistemi (MSS) uyarım semptomları görülebilir. İritasyonlu veya iritasyonsuz deri döküntüleri bazen görülmektedir. Psödoefedrin alan erkeklerde nadiren üriner retansiyona rastlanmaktadır; önceden mevcut bir prostatik büyüme bu durumu hazırlayıcı bir faktör olabilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE HEKİMİNİZE BAŞVURUNUZ.

Sitemizde bu ilaç hakkında daha detaylı bilgi bulunamadı.

seroquel ilacı yan etkileri

Seroquel ilacı yan etkileri aşağıda verilmiştir, lütfen dikkatlice okuyunuz ve beklenmedik bir durumda doktorunuza başvurunuz ;

Plasebo kontrollü kısa süreli Seroquel çalışmaları sırasında en çok bildirilen, önemli advers olaylar, somnolans (%17.5), göz kararması (%10), kabızlık (%9), postüral hipotansiyon (%7), ağız kuruması (%7) ve karaciğer enzim anormallikleri (%6) şeklinde olmuştur. Plasebo kontrollü Faz II/III çalışmalarında Seroquel kullanan hastaların en az %1'inde görülmüş olan advers olaylar ise a¸a?¨da belirtilmi¸tir. Bir bütün olarak vücutta: Başağrısı (%19.4),asteni (%3.5) karın ağrısı (%3.1),sırt ağrısı (%2.0),ateş (%1.6),göğüs ağrısı (%1.8) Kardiyovasküler sistemde:Postürel hipotansiyon (%7.1),taşikardi (%7.1), hipertansiyon (%1.8) Sindirim sisteminde: Kabızlık (%8.6), ağız kuruması (%6.5),dispepsi (%6.3), İshal (%2.0), GGT artışı (%1.6) Kan ve lenf sisteminde: Lökopeni (%1.6) Metabolizma ve beslenme bozuklukları: ALT(SGPT) yükselmesi (%6.1) AST(SGOT) yükselmesi (%3.5), vücut ağırlığında artış (%2.0) Kas-iskelet sisteminde: Miyalji (%1.2) Sinir sisteminde: Somnolans (17.5),göz kararması (%9.6),anksiyete (%3.1) Solunum sisteminde: Rinit (3.3) Deri ve eklerinde: Deri döküntüsü (%4.3), deride kuruma (%1.2) Özel duyular: Kulak ağrısı (%1.2) Ürogenital sistem: İdrar yolu infeksiyonu (%1.4) Seroquel kullanan ve advers olay görülen total hasta sayısı %79.6, plasebo gruplarında ise %75.2'dir.Burada sadece Seroquel kullanan hastalarda plasebo gruplarına kıyasla daha yüksek oranda görülen advers olaylar bildirilmiştir.Seroquel kullanan hastalardaki insidansı plasebo kullananlara eşit veya daha düşük olan olan advers etkiler; ağrı, infeksiyon, düşmanca davranış,kaza sonucu yaralanma , hipotansiyon , bulantı , kusma ,ajitasyon , uykusuzluk , asabiyet,akatizi,hipertoni,tremor, depresyon, parestezi, farenjit, ambliyopi'dir. Hastalarda birden fazla sayıda advers olay görülmüş olabilir. Seroquel kullanımına hafif asteni, rinit ve dispepsi eşlik edebilir. Diğer antipsikotiklerde olduğu gibi Seroquel kullanan hastalarda da, daha çok tedavinin ilk haftalarında olmak üzere vücut ağırlığında sınırlı bir şekilde artış görülebilir. Alfa-1 bloker aktiviteye sahip diğer antipsikotikler gibi Seroquel de ortostatik hipotansiyona (göz kararmasıyla birlikte), taşikardiye ve bazı hastalarda senkopa neden olabilir; bu olaylar özellikle, başlangıçtaki doz titrasyon döneminde görülmektedir (bkz Uyarılar ve Önlemler). Plasebo kontrollü klinik çalışmalarda plasebo kullanan hastalardakinden daha sık olmamasına rağmen Seroquel kullanan hastalarda konvülsiyonlar görüldüğünden söz eden yayınlar vardır (bkz Uyarılar ve Önlemler). Diğer antipsikotiklerde olduğu gibi Seroquel kullanan hastalarda da ender olarak olası nöroleptik habis sendrom vakaları bildirilmiştir (bkz Uyarılar ve Önlemler). Diğer antipsikotiklerde olduğu gibi Seroquel kullanımına, lökosit sayısı değişiklikleri eşlik etmiştir. Plasebo kontrollü klinik çalışmalarda hastaların %1.6'sında geçici asemptomatik lökopeni ve/veya nötropeni bildirilmiştir. Bazen eozinofili gözlemlenmiştir. Seroquel kullanan bazı hastalarda serum transaminazlarının (ALT, AST) veya gamma-glutamin transferaz düzeylerinin semptom vermeksizin yükseldiği gözlemlenmiştir. Bu artışlar, Seroquel tedavisine devam edildiğinde genellikle normale dönmektedir. Seroquel tedavisi sırasında tok karnına ölçülen serum trigliserid ve total kolesterol düzeylerinde asemptomatik artışlar gözlemlenmiştir. Seroquel tedavisine, özellikle total T4 ve serbest T4 olmak üzere tiroid hormonu düzeylerinde küçük, dozla bağlantılı azalmalar eşlik etmiştir. Total ve serbest T4 değerlerindeki azalma, ketiapin tedavisinin ilk 2-4 haftasında maksimal düzeyde gerçekleşmiş ve uzun süreli tedavi sırasında daha fazla azalmamıştır. TSH konsantrasyonunun zaman içerisinde anlamlı değişikliklere uğradığını gösteren ve klinik önemi olan herhangi bir kanıt bulunmamıştır. Hemen bütün vakalarda, ketiapin tedavisinin durdurulmasına, tedavi süresi ne olursa olsun total ve serbest T4 düzeylerinin normale dönmesi eşlik etmiştir. Diğer antipsikotikler gibi Seroquel de QTc aralığını uzatabilir ama klinik çalışmalarda buna, sürekli bir QTc uzaması eşlik etmemiştir (bkz Uyarılar ve Önlemler)Seroquel 25 mb yan etkileri için diğer blog yazımızı ziyaret edebilirsiniz.

passiflora şurup

passiflora şurup hakkındki blog kayıtları aşağıdaki gibidir ;

Dozu Kullanma

Büyüklerde;gün boyunca sakinleştirici bir etki sağlamak için yemeklerden önce 1-2 ölçek alınır.Uyku bozukluklarında ise yatmadan bir saat önce 2 ölçek içilir. Çocuklarda (3 yaşından büyük); Doktor tavsiyesine göre daha ufak dozlarda kullanılır. Bir defasında 1/2 ölçekten fazla verilmemelidir.

Uyarılar ve Öneriler

Dikkat gerektiren makinaları kullanmak zorunda olan kişilerde ve vasıta kullananlarda ilacın oluşturacağı santral depresif etki hatırda tutulmalıdır. Hamilelerde ancak doktor tavsiyesi ile kullanılabilir.

Başka bir passiflora ilacı hakkında bilgiler burada.


efexor 37.5 fiyatı

Merhabalar,

sizlere efexor ilacının yan etkilerini daha önceki yazmızda vermiştik. Ziyaretcilerimizin talebi üzerine efexor 37.5 fiyatı ve hakkında biraz haha bilgi aktaracağız.

Efexor ilacı bir Antidepresan dır. Etken maddesi ; Venlafaksin HCl dir.


Efexor ilacının fiyatı ; 29.39 TL dir.

27 Temmuz 2009 Pazartesi

depakin ilacının dozu kullanımı

Depakin ilacının yan etkilerini vermiştik.

İstekler doğrultusunda bu yazımızda Depakin [ 200 mg 40 ml oral solusyon ] kullanımından bahsedeceğiz.


Erişkinlerde başlangıç dozu günde 600mg'dır. Daha sonra her 3 günde bir 200mg arttırılarak 1-1.6g'a kadar çıkartılır. Max. günlük doz 2.6g'dır. Dozlar 2-3 eşit kısma bölünerek verilir. Ağırlığı 20kg'dan az olan çocuklarda günlük doz 10-15mg/kg'dır. Çok ciddi durumlarda bu doz 50mg/kg'a kadar çıkartılabilir. Chrono tablet: Günlük doz erişkinler için başlangıçta 10-15mg/kg ve daha sonra 20-30mg/kg, çocuklar için 30mg/kg'dır.

26 Temmuz 2009 Pazar

Leponex 100mg ilacı yan etkileri

Leponex 100mg ilacı ithal, beşeri bir ilaçtır. Türkiyede : 71.24 Tl ye satılmaktadır, ve ilaç barkodu olarak *8699504010503* belirlenmiştir. Bir sinir sistemi ilacıdır.

Leponex 100mg ilacının yan etkileri şu şekilde yer almaktadır ;

Hematolojik: Leponex tedavisinde granülositopeni ve agranülositoz bir risk faktörüdür. Her ne kadar ilacın kesilmesi ile genellikle geri dönüşümlü olsa da, agranülositoz sepsise yol açabilmekte ve öldürücü olabilmektedir. Olguların çoğunda (yaklaşık %85’i) tedavinin ilk 18 haftasında ortaya çıkar. Hayatı tehdit edici agranülositoz gelişimini önlemek için ilacı kesmek gerektiğinden lökosit ölçümlerinin (Bkz : Uyarılar/Önlemler) düzenli olarak yapılması zorunludur. Özellikle tedavinin ilk haftalarında nedeni bilinmeyen lökositoz ve/veya eozinofili oluşabilir. Leponex çok nadiren trombositopeniye neden olabilir. Leponex ile tedavi edilen hastalarda izole vakalarda çeşitli lösemi türleri bildirilmiştir. Ancak, ilaç ve görülen lösemi türü arasında nedensel bir ilişkiye ait bir bilgi bulunmamaktadır. Bildirilen lösemi görülme insidansı bu hastalıkların genel popülasyonda görülme insidansından daha fazla değildir. Merkezi sinir sistemi: Yorgunluk, sersemlik hali ve sedasyon en sık görülen yan etkiler arasındadır. Baş dönmesi ve baş ağrısı da oluşabilir. Leponex, diken ve dalga komplekslerinin oluşumunu da içeren EEG değişikliklerine neden olabilir. Doza bağımlı olarak epilepsi eşiğini düşürür ve miyoklonik kasılmalara ya da jeneralize konvülsiyonlara neden olabilir. Bu semptomlar daha çok hızlı doz artırımında ve daha önceden epilepsisi olan hastalarda görülür. Bu durumda doz düşürülmeli ve gerekirse antikonvülsan tedavi başlatılmalıdır. Kemik iliği fonksiyonunu deprese edici etkisi nedeniyle karbamazepin kullanılmamalı ve diğer antikonvülsif ilaçlar kullanıldığında farmakokinetik ilaç etkileşimleri göz önünde tutulmalıdır. Leponex nadiren konfüzyon, yerinde duramama, ajitasyon ve deliryuma neden olabilir. Leponex tedavisine bağlı olarak oluşan ekstrapiramidal semptomlar oluşabilir ancak, klasik nöroleptik tedavisinden daha az sıklıkta ve daha hafif olarak görülürler. Rijidite, tremor ve akatizi bildirilmiş ancak akut distoni Leponex tedavisinin yan tesiri olarak tanımlanmamıştır. Daha önceden diğer antipsikotiklerle tedavi görmüş olan ve halen Leponex tedavisi altındaki hastalarda çok nadiren tardif diskinezi vakaları bildirilmiş ancak nedensel bir ilişki kurulamamıştır. Lityum veya diğer MSS’ni aktive edici ajanlarla birlikte ya da tek başına Leponex alanlarda nöroleptik malign sendrom vakaları rapor edilmiştir. Otonom sinir sistemi: Ağız kuruluğu, görme bulanıklığı, terleme ve vücut ısısında düzensizlikler gözlenmiştir. Tükürük salgısında artış göreceli olarak sık rastlanan bir yan etkidir. Kardiyovasküler sistem: Özellikle tedavinin ilk haftalarında senkop ile beraber veya senkop olmadan taşikardi ve postural hipotansiyon görülebilir. Daha seyrek olmakla beraber hipertansiyon oluşabilir. Çok ender olarak dolaşım kollapsı bildirilmiştir (Bkz: Uyarılar/Önlemler ve İlaç etkileşmeleri ve diğer etkileşmeler). EKG değişiklikleri olabilir. İzole vakalarda bazen ölümcül de olabilen kardiyak aritmi, perikardit ve miyokardit (eozinofili ile birlikte olan ya da olmayan) bildirilmiştir. Bu nedenle, Leponex tedavisi sırasında istirahat halinde devam eden ve beraberinde aritmiler, nefes darlığı veya kalp yetmezliğine ait belirti ve semptomlar meydana gelirse, miyokardit tanısı düşünülmeli ve bu durum kanıtlanırsa Leponex ile tedavi kesilmelidir. Nadir vakalarda tromboembolizm rapor edilmiştir. Solunum sistemi: İzole vakalarda dolaşım kollapsı ile birlikte olan veya olmayan solunum depresyonu veya durması görülmüştür (Bkz: Uyarılar/Önlemler ve İlaç etkileşmeleri ve diğer etkileşmeler). Nadiren disfajisi olan hastalarda veya akut doz aşımının sonucu olarak alınan yiyeceğin aspire edilmesi görülebilir. Gastro-intestinal sistem: Bulantı, kusma, kabızlık ve çok nadiren ileus görülebilir. Karaciğer enzimlerinde kısa süreli, asemptomatik artışlar ve nadiren hepatit ve kolestatik sarılık oluşabilir. Çok nadir olarak ani hepatik nekroz rapor edilmiştir. Sarılık oluşursa Leponex tedavisi kesilmelidir (Bkz: Uyarılar ve önlemler). Nadir olarak Leponex tedavisi olası bir aspirasyon nedeni olan disfaji ile birlikte yürütülebilir. Nadir olarak parotid bezi büyümesi rapor edilmiştir. Nadir vakalarda akut pankreatit rapor edilmiştir. Genito-üriner sistem: İdrar tutamama ve idrar retansiyonu, seyrek olarak priapizm rapor edilmiştir. İzole vakalarda, Leponex tedavisiyle ilişkili akut interstisiyel nefrit bildirilmiştir. Diğerleri: Özellikle tedavinin ilk haftalarında selim hipertermi görülebilir. Deri reaksiyonlarının görülebildiği ayrıca rapor edilmiştir. Nadiren, Leponex kullanmakta olan ve daha önce hiperglisemisi olmayan hastalarda bazen ketoasidoza yol açan şiddetli hiperglisemi bildirilmiştir. (Bkz. Uyarılar / Önlemler) Nadir vakalarda CPK değerlerinde yükselme görülmüştür. Bazı hastalarda uzun süreli tedavilerde kilo artışı bildirilmiştir. Konvansiyonel antipsikotik ilaç tedavisi gören psikiyatrik hastalar arasında nedeni bilinmeyen ani ölümler olduğu bilinmektedir ancak tedavi görmeyen psikiyatrik hastalarda da ani ölümler görülmüştür. Leponex alan hastalarda da bu tür ölümle ilgili birkaç rapor bildirilmiştir.

minoset plus yan etkileri

Minoset plus ilacının yan etkileri kısaca şu şekilde özetleyebiliriz ;

Hasta, doktor tarafından başka şekilde belirtilmedikçe ağrı kesicilerin düzenli olarak uzun süreli kullanılmaması gerektiği konusunda uyarılmalıdır. 10 günden uzun süren ağrılarda kullanılmamalıdır. Parasetamolün aşırı dozunda, doza bağlı olarak hepatik nekroz görülebilir. 12 - 48 saat içinde karaciğer enzimleri yükselebilir, protrombin zamanı uzayabilir. Ancak, klinik semptomlar dozun alınmasından 1 - 6 gün sonrasına kadar görülmeyebilir. 10 g'ın üzerinde alınması durumunda toksisite görülmesi muhtemeldir. Parasetamol içeren ağrı kesicilerin uzun süreli kullanımı sonucunda ortaya çıkan birikim, nadir vakalarda analjezik nefropatisi ve büyük ölçüde geriye dönüşümsüz bir böbrek yetmezliğinin ortaya çıkmasına yol açabilir. Baş ağrısının tedavisi amacıyla sürekli ağrı kesici kullanılması, kronik baş ağrılarına neden olabilir. Oral kontraseptifler, simetidin ve disülfiram, kafein metabolizmasını yavaşlatır; barbitüratlar ve sigara ise hızlandırır. Kafein, teofilinin eliminasyonunu ortadan kaldırır. Kafein, efedrin gibi maddelerin bağımlılık yaratıcı etkilerini artırır. Bazı giraz inhibitörlerinin birlikte verilmesi, kafein ve onun metabolizma ürünü olan paraksantinin atılım süresinin uzamasına yol açabilir. Astım, kronik rinit ve kronik ürtikeri olan ve özellikle diğer antienflamatuar ilaçlara aşırı duyarlılığı olan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Duyarlı kişilerde, propifenazon ve parasetamol içeren ilaçlarla nadiren astım krizleri ve anafilaktik şok bildirilmiştir. Motorlu araç ve makine kullanma performansı üzerindeki etkileri: Minoset Plus'un güvenli olduğu ve motorlu araç kullanma performansını düşürücü etkiye yol açma olasılığının zayıf olduğu sanılmaktadır. Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanımı Minoset Plus, içerdiği propifenazon nedeniyle gebelere ve emziren annelere verilmemelidir.

Minoset plus 20 tablet.

cedrina 100 mg ilacı kullanımı

Tekrar merhaba,

Cedrina 100 mg ilacı hakkında kısaca bilgi verelim ;

Yerli, Beşeri bir ilaçdır. Etken maddesi Ketiapin Fumarat'tır. Cedrina 100 mg ilacının fiyatı ; 44.73 Tl olarak belirlenmiştir ve barkod numarası : *8699536090511* dur.

Cedrina 100 mg ilacı'nın kullanımı kısaca şu şekildedir ;

İntramusküler uygulama içindir.
ZeldoxTM IM ile tedavi, yalnızca oral formülasyon ile tedavinin uygun olmadığı düşünülen hastalarda uygulanmalıdır.

Yetişkinler
Tavsiye edilen doz, günde maksimum 40 mg olmak üzere gereğine göre uygulanan 10 mg'dır. 10 mg'lık dozlar her 2 saatte bir uygulanabilir. Bazı hastalarda 20 mg'lık başlangıç dozu gerekebilir, bu doz 4 saat sonra 10 mg ile takip edilebilir. Dolayısıyla günlük maksimum doz 40 mg olacak şekilde, 10 mg'lık dozlar her 2 saatte bir uygulanabilir.
Ziprasidonun birbirini izleyen 3 günden uzun süreli intramusküler uygulaması çalışılmamıştır.
Uzun dönemli tedavi endike ise oral ZeldoxTM kapsül, mümkün olduğunca çabuk intramusküler uygulamanın yerini almalıdır.

Yaşlılar

Yaşlı hastalarda ( 65 yaş üzeri) intramusküler tedavi ile klinik deneyim sınırlıdır. Bu hastalarda intramusküler enjeksiyon ile tedavi tavsiye edilmemektedir (Bkz. Uyarılar / Önlemler).
Böbrek Yetmezliğinde Kullanım

Ziprasidon intramusküler enjeksiyon böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatle uygulanmalıdır (Bkz. Farmakokinetik Özellikler). Karaciğer Yetmezliğinde Kullanım Karaciğer yetmezliği olan hastalarda, daha düşük dozlar düşünülmelidir. (Bkz. Uyarılar/Önlemler, Farmakokinetik Özellikler). Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda deneyim bulunmamaktadır ve ziprasidon bu grupta dikkatli kullanılmalıdır.

Kullanma Talimatı
Flakon içeriği, sunulmuş olan 1,2 ml'lik enjeksiyonluk su ile sulandırılır ve ml'de 20 mg ziprasidon içerecek şekilde tamamen çözülünceye kadar karıştırılır. Sadece berrak, görünebilir partikül içermeyen solüsyonlar kullanılmalıdır. Her flakondan sadece tek bir doz çekilmeli (0.5 ml 10 mg ziprasidona, 1 ml 20 mg ziprasidona karşılık gelir) ve geri kalanı atılmalıdır.

Geçimsizlikleri

Ziprasidon IM, beraberinde sunulan çözücü ampul dışında başka ilaçlarla veya çözücülerle karıştırılmamalıdır.

DOZ AŞIMI
Ziprasidon doz aşımı ile ilgili deneyim sınırlıdır. Pazarlama öncesi yapılan çalışmalarda doz aşımının görüldüğü hastalardan hiçbirinde sekel kalmamıştır. Oral dozda bildirilen en yüksek miktar olan 3240 mg'da, gözlenmiş semptomlar sadece hafif sedasyon, konuşma bozukluğu ve geçici hipertansiyon (200 / 95 mmHg) olmuştur. Anlamlı bir QTc uzaması meydana gelmemiştir.

Doz aşımını takiben obtundasyon, nöbet veya baş ve boyunda meydana gelen distonik reaksiyon olasılığı kusmanın tetiklediği aspirasyon riski yaratabilir. Kardiyovasküler monitorizasyon derhal başlamalıdır ve olası aritmiyi teşhis etmek için sürekli elektrokardiyografik monitorizasyonu da içermelidir. Ziprasidon için spesifik bir antidot bulunmamaktadır.

Anafranil kullanımı

Daha önceki yazımızda Anafranil ilacının yan etkilerini belirtmiştik. Bu yazımızda ANAFRANIL [ 10 MG 30 DRAJE ] nin kullanımdan bahsedeceğim.

Anafranil 10mg 30draje - dozu kullanma -


Doktora danışmadan kullanılmamalıdır. İ lacın dozu ve uygulama şekli bireysel olarak saptanmalı ve hastanın koşullarına adapte edilmelidir. Özellikle orta yaş grubundaki insanlardan daha duyarlı olan yaşlıların veya gençlerin Anafranil ile tedavisinde, optimal etki sağlayabilecek olası en düşük doz kullanılmalı ve doz artırımı dikkatle yapılmalıdır. Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde aşağıdaki dozlarda kullanılır. Depresyon, obsesif-kompulsif sendrom ve fobiler : Tedaviye günde iki ya da üç kez 25 mg’lık draje ya da günde bir kez (tercihen akşamları) 75 mg ‘lık yavaş salıveren tablet ile başlanır. Tedavinin ilk haftasında günlük doz kademeli olarak örneğin bir kaç günde bir 25 mg artırılarak (tedavinin nasıl tolere edildiğine bağlı olarak) 25 mg’lık 4-6 drajeye ya da 75 mg yavaş salıveren iki tablete kadar çıkarılabilir. Ağır vakalarda bu doz günde maksimum 250 mg’a kadar artırılabilir. Belirli bir düzelme sağlandığında, günlük doz 2-4 adet 25 mg’lık draje ya da günde bir kez 75 mg ‘lık yavaş salıveren tablet olacak şekilde idame dozuna ayarlanır. Panik ataklar, agorafobi : Günde 10 mg’lık 1 draje benzodiazepinle kombine edilerek tedavi başlatılır. Tedavinin tolere edilmesine bağlı olarak, doz istenilen cevap elde edilinceye kadar artırılırken aynı zamanda benzodiazepin kademeli olarak kesilir. Gereken günlük doz hastadan hastaya oldukça fazla oranda değişir ve bu 25-100 mg arasındadır. Gerekirse doz 150 mg’a kadar çıkarılabilir. Tedavinin 6 aydan önce kesilmemesi ve bu esnada idame dozunun yavaşça azaltılması önerilir. Narkolepsiye eşlik eden katalepsi : Günlük doz 25-75 mg olarak uygulanır. Kronik ağrılı durumlarda : Doz, hastanın aynı zamanda analjezik kullanabileceği (ve analjezik kullanımını azaltma olasılığı) göz önüne alınarak hastanın durumuna göre ayarlanmalıdır (günlük 10-150 mg). Yaşlılar : Tedaviye günde 1 adet 10 mg’lık draje ile başlanır. Doz yaklaşık 10 gün içinde günde 30-50 mg’lık optimum düzeye erişinceye kadar kademeli olarak artırılır ve tedavinin sonuna kadar bu düzeyde tutulur. Enürezis nokturna : Günlük başlangıç dozu 5-8 yaşındaki çocuklarda, 10 mg’lık 2-3 draje; 9-12 yaşındaki çocuklarda 25 mg’lık 1-2 draje, daha büyük çocuklarda 25 mg’lık 1-3 drajedir. Tedaviye bir hafta içinde tam olarak cevap alınamayan olgularda daha yüksek doz uygulanır. İlaç tek doz halinde akşam yemeğinden sonra verilmelidir, ancak yatağını gecenin erken saatinde ıslatan çocuklarda dozun bir kısmının daha önce (saat 16:00 da) verilmesi gerekir. İstenilen cevap alındığında, tedavi kademeli azaltmalarla sağlanan idame dozunda 1-3 ay süreyle devam ettirilmelidir. 5 yaşın altındaki çocuklarda bu ilacın kullanımına dair hiçbir deneyim yoktur. DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ Anafranil ‘in doz aşımına bağlı belirtiler ve semptomlar diğer trisiklik antidepresanlar için bildirilenlere benzerdir. Kardiyak anormallikler ve nörolojik bozukluklar ana komplikasyonlardır. Çocuklarda herhangi bir miktarın kazaen alımı, ciddi ve muhtemelen ölümcül olabilir. Belirtiler ve semptomlar : Semptomlar genellikle ilaç alındıktan sonra 4 saat içinde ortaya çıkar ve 24 saat sonra maksimum seviyeye ulaşır. Absorpsiyonun uzaması (antikolinerjik etki), uzun yarılanma ömrü ve ilacın enterohepatik siklusa girmesine bağlı olarak, hasta 4-6 güne kadar risk altında olabilir. Aşağıdaki belirtiler ve semptomlar görülebilir : Merkezi sinir sistemi : Uyuşukluk, bilinç kaybı, koma, ataksi, huzursuzluk, ajitasyon, abartılı refleksler, kas sertliği ve koreoatetoid hareketler, konvülsiyonlar. Kardiyovasküler sistem : Hipotansiyon, taşikardi, aritmiler, iletim bozuklukları, şok, kalp yetmezliği; çok nadir durumlarda kalp durması. Solunum depresyonu, siyanoz, kusma, ateş, midriyazis, terleme ve oligüri veya anüri de meydana gelebilir. Tedavi : Anafranil‘in spesifik antidotu yoktur ve esas itibariyle semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanır. Aşırı dozda Anafranil aldığından şüphenilen durumlarda, özellikle çocuklar hastaneye yatırılmalı ve en az 72 saat sıkı kontrol altında tutulmalıdır. Eğer hastanın bilinci yerindeyse, mümkün olduğu kadar çabuk gastrik lavaj yapılmalı veya hasta kusturulmalıdır. Hasta kendinde değilse lavaja başlamadan önce balonlu endotrakeal tüp ile hava yolu emniyete alınır ve hasta kusturulmaz. Bu önlemlerin 12 saate kadar alınması tavsiye edilir veya ilacın antikolinerjik etkisi gastrik boşalma zamanını geciktirebileceğinden bu süre daha da uzayabilir. Aktif kömür verilmesi ilacın absorpsiyonunu azaltabilir. Semptomların tedavisi, kalp fonksiyonunun, kan gazları ve elektrolitlerinin devamlı izlenmesi ve eğer gerekli ise antikonvülsif tedavi, suni solunum ve hayata döndürme gibi acil önlemler ile modern yoğun bakım metodlarına dayanmaktadır. Fizostigminin şiddetli bradikardi, asistol ve nöbetlere sebep olabileceği bildirildiğinden, Anafranil‘in aşırı dozajında kullanımı tavsiye edilmez. Hemodiyaliz veya peritonal diyaliz, klomipramin düşük plazma konsantrasyonları gösterdiğinden etkili değildir.

fulsac 20 mg fiyatı

Sitemiz geçtiğimiz gün spam olarak algılandığından dolayı 1 gün süreyle kapalı kaldı, ama ne mutluki google spam olmadığını anlayınca yeniden açtı :) Teşekkürler google.

İlaçlara devam ediyoruz, bugünki ilacımız fulsac

FULSAC 20 MG 24 KAPSUL 'ü tanıyoruz ;

Bir kapsülde ; Fluoksetin......................20 mg. (Fluoksetin HCl halinde) Kapsül boyası olarak titandioksit, indigotin ve tartrazin ihtiva eder.

İlaç Barkod numarası ; *8699578151065*

İlaç satış fiyatı : 7.87 YTL

Fulsac 20mg 24 kapsül ilacının kullanımı ;

Hekim başka bir öneride bulunmaz ise Fulsac Kapsül'ün günde 1 defa ve sabah alınması yeterlidir.Gıda ,emilimini geciktirebilir fakat emilen miktar aynı kalır. Aç veya tok iken alınabilir. Beklenen antideprasif etki diğer türevlerde olduğu gibi 4 ila 5 haftalık uzun bir tedavi döneminden sonra sağlanır. Bu durum hasta ve çevrasine hatırlatılmamalıdır. Akut durum düzeltildikten sonra genellikle tedavi ileriye doğru sürdürülmemelidir. Doz bazı kişilerde günde 80 mg.'a kadar arttırılabilirsede günde 20 mg.'lık tek dozun yeterli olduğu uygulamalardan anlaşılmıştır. Günde 20 mg.'ı aşan dozlar bölünerek verilmelidir. Karaciğer ve böbrek problemi olan hastalarda ve diğer ilaçları kullanan yaşlı kimselerde dozun azaltılması önerilmektedir.

23 Temmuz 2009 Perşembe

seroquel 25mg tablet yan etkileri

seroquel 25mg tablet yan etkileri


Plasebo kontrollü kısa süreli Seroquel çalışmaları sırasında en çok bildirilen, önemli advers olaylar,somnolans (%17.5),göz kararması (%10),kabızlık (%9),postüral hipotansiyon (%7),ağız kuruması (%7) ve karaciğer enzim anormallikleri (%6) şeklinde olmuştur.
Plasebo kontrollü Faz II/III çalışmalarında Seroquel kullanan hastaların en az %1'inde görülmüş olan advers olaylar ise a¸a?¨da belirtilmi¸tir.

Bir bütün olarak vücutta:
Başağrısı (%19.4),asteni (%3.5) karın ağrısı (%3.1),sırt ağrısı (%2.0),ateş (%1.6),göğüs ağrısı (%1.8) Kardiyovasküler sistemde:Postürel hipotansiyon (%7.1),taşikardi (%7.1), hipertansiyon (%1.8)
Sindirim sisteminde: Kabızlık (%8.6), ağız kuruması (%6.5),dispepsi (%6.3), İshal (%2.0), GGT artışı (%1.6)

Kan ve lenf sisteminde:
Lökopeni (%1.6) Metabolizma ve beslenme bozuklukları: ALT(SGPT) yükselmesi (%6.1) AST(SGOT) yükselmesi (%3.5), vücut ağırlığında artış (%2.0)

Kas-iskelet sisteminde:
Miyalji (%1.2) Sinir sisteminde: Somnolans (17.5),göz kararması (%9.6),anksiyete (%3.1)
Solunum sisteminde: Rinit (3.3)

Deri ve eklerinde: Deri döküntüsü (%4.3), deride kuruma (%1.2)

Özel duyular: Kulak ağrısı (%1.2)

Ürogenital sistem: İdrar yolu enfeksiyonu (%1.4)

Seroquel kullanan ve advers olay görülen total hasta sayısı %79.6, plasebo gruplarında ise %75.2’dir.Burada sadece Seroquel kullanan hastalarda plasebo gruplarına kıyasla daha yüksek oranda görülen advers olaylar bildirilmiştir. Seroquel kullanan hastalardaki insidansı plasebo kullananlara eşit veya daha düşük olan olan advers etkiler; ağrı, enfeksiyon, düşmanca davranış,kaza sonucu yaralanma, hipotansiyon, bulantı, kusma, ajitasyon, uykusuzluk, asabiyet, akatizi, hipertoni, tremor, depresyon, parestezi, farenjit, ambliyopi’dir. Hastalarda birden fazla sayıda advers olay görülmüş olabilir.

Seroquel kullanımına hafif asteni, rinit ve dispepsi eşlik edebilir. Diğer antipsikotiklerde olduğu gibi Seroquel kullanan hastalarda da, daha çok tedavinin ilk haftalarında olmak üzere vücut ağırlığında sınırlı bir şekilde artış görülebilir.

Alfa-1 bloker aktiviteye sahip diğer antipsikotikler gibi Seroquel de ortostatik hipotansiyona (göz kararmasıyla birlikte), taşikardiye ve bazı hastalarda senkopa neden olabilir; bu olaylar özellikle, başlangıçtaki doz titrasyon döneminde görülmektedir (bkz Uyarılar ve Önlemler).
Plasebo kontrollü klinik çalışmalarda plasebo kullanan hastalardakinden daha sık olmamasına rağmen Seroquel kullanan hastalarda konvülsiyonlar görüldüğünden söz eden yayınlar vardır (bkz Uyarılar ve Önlemler).

Diğer antipsikotiklerde olduğu gibi Seroquel kullanan hastalarda da ender olarak olası nöroleptik habis sendrom vakaları bildirilmiştir (bkz Uyarılar ve Önlemler).
Diğer antipsikotiklerde olduğu gibi Seroquel kullanımına, lökosit sayısı değişiklikleri eşlik etmiştir. Plasebo kontrollü klinik çalışmalarda hastaların %1.6'sında geçici asemptomatik lökopeni ve/veya nötropeni bildirilmiştir. Bazen eozinofili gözlemlenmiştir.
Seroquel kullanan bazı hastalarda serum transaminazlarının (ALT, AST) veya gamma-glutamin transferaz düzeylerinin semptom vermeksizin yükseldiği gözlemlenmiştir. Bu artışlar, Seroquel tedavisine devam edildiğinde genellikle normale dönmektedir.
Seroquel tedavisi sırasında tok karnına ölçülen serum trigliserid ve total kolesterol düzeylerinde asemptomatik artışlar gözlemlenmiştir.

Seroquel tedavisine, özellikle total T4 ve serbest T4 olmak üzere tiroid hormonu düzeylerinde küçük, dozla bağlantılı azalmalar eşlik etmiştir. Total ve serbest T4 değerlerindeki azalma, ketiapin tedavisinin ilk 2-4 haftasında maksimal düzeyde gerçekleşmiş ve uzun süreli tedavi sırasında daha fazla azalmamıştır. TSH konsantrasyonunun zaman içerisinde anlamlı değişikliklere uğradığını gösteren ve klinik önemi olan herhangi bir kanıt bulunmamıştır. Hemen bütün vakalarda, ketiapin tedavisinin durdurulmasına, tedavi süresi ne olursa olsun total ve serbest T4 düzeylerinin normale dönmesi eşlik etmiştir.

Diğer antipsikotikler gibi Seroquel de QTc aralığını uzatabilir ama klinik çalışmalarda buna, sürekli bir QTc uzaması eşlik etmemiştir.

21 Temmuz 2009 Salı

RISPERDAL 1 MG 20 TABLET Yan Etkileri

RISPERDAL 1 MG 20 TABLET Yan Etkileri

Risperdal genellikle iyi tolere edilir ve çoğu zaman yan etkilerin altta yatan hastalıklardan ayrılması zordur. Risperdal kullanımı ile ilgili gözlenen yan etkiler aşağıdaki gibidir:
Sık: Uykusuzluk, ajitasyon, anksiyete, baş ağrısı. Daha seyrek: Uyuklama, yorgunluk, baş dönmesi, konsantrasyon güçlüğü, karın ağrısı, konstipasyon, dispepsi, bulantı/kusma, görme bozukluğu, priapizm, ereksiyon bozuklukları, ejakülasyon kusurları, orgastik disfonksiyonlar, üriner inkontinans, rinit, döküntü ve diğer alerjik reaksiyonlar.

Risperdal'in ekstrapiramidal semptomlar geliştirme potansiyeli klasik nöroleptiklerden daha azdır. Buna rağmen bazı hastalarda ekstrapiramidal semptomlar (tremor, rijidite, hipersalivasyon, bradikinezi, akatizi, akut distoni) görülebilir. Bu belirtiler genellikle hafif ve gerektiğinde doz azaltılıp ve/veya antiparkinson ilaçlar verildiğinde geçicidir. Bazı hastalarda, özellikle başlangıç dozunu takiben, ortostatik baş dönmesi, ortostatik hipotansiyon ve refleks taşikardi görülmüştür ('Uyarılar ve önlemler' bölümüne bakınız). Risperdal doza bağlı prolaktin seviyelerinde yükselmeye neden olabilir. Muhtemel belirtileri galaktore, jinekomasti, menstrüel siklüs düzensizlikleri ve amenore olabilir.

Kilo artışı ('Uyarılar ve önlemler' bölümüne bakınız), ödem ve karaciğer enzimlerinde yükselme Risperdal tedavisi sırasında gözlenmiştir. Klasik nöroleptiklerde olduğu gibi psikotik hastalarda polidipsiye ya da antidiüretik hormonun uygunsuz salınımına bağlı su intoksikasyonu, tardif diskinezi, habis nöroleptik sendrom, vücut ısısında düzensizlikler ve epilepsi gözlenmiştir.

Diğer ilaçlar ;

Parol Tablet ilacı hakkında bilgiler.

tiopram 20 mg yan etkileri - endikasyonları

tiopram 20 mg yan etkileri - endikasyonları

tiopram endikasyonları ;

Bu ilacın endikasyonları bulunamadı.

yan etkileri ;

tiopram 20 mg ait ilaç yan etkileri bilgisi bulunamadı. özür dileriz.

İlaç fiyatı ; 46.42 YTL

relaxol 40 mg tablet ilacı

Etken Maddesi
Sitalopram Hidrobromür

RELAXOL 40 MG 28 FİLM TABLET
Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

Uyarı ve önlemler ;

Alendronat, diğer bifosfonat türevleri gibi, üst gastro-intestinal mukozada iritasyona neden olabilir. Özofajit, özofagus ülseri, özofagus erozyonu ve hatta kanamaya neden olabileceğinden, alendronat bir bardak su ile yutulmalı; çiğnenmemeli ya da emilmemeli; alındıktan sonra en az 30 dakika süreyle yatılmamalıdır. Hastalar özofagus iritasyon belirtilerinin görülmesi durumunda derhal doktorlarına haber vermeleri konusunda uyarılmalıdır.
Alendronatın, üst gastro-intestinal mukozada olası iritan etkisi ve altta yatan hastalığın kötüleşme olasılığı nedeniyle, disfaji, özofagus hastalıkları, gastrit, duodenit ya da ülser gibi aktif üst gastro-intestinal hastalığı olanlarda dikkatli kullanılmalıdır.
Yaşlanma, östrojen eksikliği ve glukokortikoid kullanımı dışındaki osteoporoz nedenleri de göz önüne alınmalıdır. Alendronat tedavisine başlamadan önce hipokalsemi ve D vitamini eksikliği gibi mineral bozukluğuna yol açabilen hastalıklar düzeltilmelidir. Alendronatın kemiklerdeki mineral miktarını yükseltici etkisi sonucu, serum kalsiyum ve fosfat düzeyinde hafif bir düşme gözlenebilir. Yeterli miktarda kalsiyum ve D vitamini alınması sağlanmalıdır. Alendronatın, kreatinin klirensi dakikada 35 ml’nin altında olan böbrek yetmezlikli hastalarda kullanılması önerilmez.
Serum kalsiyum, fosfor ve alkalen fosfataz düzeyleri, ağrı durumu ve kırık oranları periyodik olarak izlenmelidir. Gerek erkek, gerekse kadınlarda tedavi öncesinde hormonal durum saptanmalıdır. Tedaviye başlamadan önce kemik mineral yoğunluğu ölçülmeli ve alendronat ile birlikte glukokortikoid kullanan hastalarda 6-12 ayda bir tekrarlanmalıdır.

Gebelik ve Laktasyon Döneminde Kullanım
Gebelik kategorisi: C
Alendronatın gebe kadınlarda etkinliği ve güvenilirliği araştırılmamıştır. Gebelik durumunda zorunlu ise, olası yararları ve fötus ile anne üzerindeki riskleri karşılaştırılarak kullanılmalıdır.
Alendronatın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle, emziren annelerde kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

Çocuklar ve Yaşlılarda Kullanım
Alendronatın çocuklarda kullanımı araştırılmamıştır. Yaşlı hastalardaki etkinliği ve güvenilirliği açısından fark görülmemiş olmakla birlikte, bazı yaşlı hastaların daha duyarlı olabilecekleri göz önüne alınmalıdır.

Araç ve Makine Kullanmaya Etkisi
Alendronatın araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

Relaxol 40mg - relaxol yan etkileri burada.

pexola 1 mg tablet yan etkileri

Pexola 1 mg tablet ilacının yan etkileri

Yan etkileri ;

konfüzyon, baş ağrısı, bulantı, baş dönmesi, diskineziler, halusinasyon, somnolans, asteni, konstipasyon, uykusuzluk. Bazı hastalarda tedavinin başlangıcında, özellikle çok hızlı titre edildiğinde, postural hipotansiyon oluşabilir. Libido bozuklukları ile ilişkili olabilir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

uyarı ve önlemleri ;

Böbrek bozukluğu olan bir hastaya reçete edilirken, doz azaltımı önerilir. Halusinasyonlar ve konfüzyon, dopamin agonistleri ve levodopa tedavilerinin bilinen yan etkileridir. Parkinson hastalığı ileri düzeyde olan hastalara levodopa ile kombine verildiğinde, erken dönem monoterapiye göre, halusinasyonlar daha sık olmuştur. Hastalar, halusinasyonların oluşabileceği ve bu durumun, araba kullanmayı olumsuz yönde etkileyebileceğinin farkında olmalıdırlar. Dopaminerjik tedavinin aniden kesilmesiyle, bir nöroleptik malign sendromu düşündüren semptomlar bildirilmiştir. Pexola ile tedavi edilen hastalar günlük aktiviteleri sırasında aniden uykuya daldıklarını bildirmiştir. Eğer hasta belirgin günlük uyuklama hali ya da ani uykuya dalma epizotlari gösteriyorsa ve bu, günlük aktivitelerini yerine getirmede problem yaratıyorsa, Pexola’ya devam edilmemelidir. Literatürdeki raporlar huzursuz bacak sendromunda dopaminerjik ilaçlarla tedavinin, hastalığın artmasıyla sonuçlanabileceğine işaret etmektedir. Hastalığın artması ifadesiyle, semptomların aksamları daha erken bir zamanda başlaması ve semptomların diğer ekstremiteleri de tutacak şekilde yaygınlaşması belirtilmektedir. Gebelik ve Emzirme: Gebelikte yalnızca potansiyel yararları, fetüs üzerindeki olası riske ağır bastığında kullanılmalıdır. Kadınlarda süte geçip geçmediği üzerinde çalışılmamıştır. Emzirme sırasında Pexola tablet kullanılmamalıdır. Gebelik kategorisi: C.

PEXOLA 1 MG 100 TABLET

Benzer ilaçlar ;

efeksoz 75 mg yan etkileri

lipitaksin 20 mg yan etkileri

LIPITAKSİN 20 MG 30 FİLM TABLET
Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

Lipitaksin 20mg yan etkileri ;

(SPH): Genel olarak vücut: Asteni, flu sendromu, başağrısı;
Kardiyovasküler sistem: Hipotansiyon, palpitasyonlar, postural hipotansiyon, senkop;
Sindirim sistemi: Bulantı;
Metabolik ve Nutrisyonel bozukluklar: Periferal ödem, kilo artışı;
Sinir sistemi: Başdönmesi, somnolans, vertigo;
Solunum sistemi: Dispne, nazal konjesyon, rinit;
Özel duyular: Görme bulanıklığı / dokunma duyusunun zayıflaması;
Ürogenital sistem: İmpotans, idrar yolu enfeksiyonu.
Pazarlama sonrası deneyimleri: Trombositopeni, atriyal fibritasyon ve ayrıca piriapizm rapor edilmiştir; ama sebep ve etki ilşkisi açıklanmamıştır. Hipertansiyon:
Genel olarak vücut: Asteni, bel ağrısı, baş ağrısı; Kardiyovasküler sistem: palpitasyonlar, postural hipotansiyon, taşikardi;
Sindirim sistemi: bulantı, Metabolik ve nutrisyonel bozukluklar: ödem, periferal ödem, kilo alma;
Kas iskelet sistemi: Kol-bacak ağrıları;
Sinir sistemi:Depresyon, baş dönmesi, lipido azalması, sinirlilik, parestezi, somnolans;
Solunum sistemi: Dispne, nazal konjesyon, sinüzit;
Özel duyular:Görme bulanıklığı;
Üro-genital sistem: impotans. Terazosin kullananlarda:
Genel olarak vücut: Göğüs ağrısı, fasiyal ödem, ateş, karın ağrısı, boyun ağrısı, omuz ağrısı;
Kardiyovasküler sistem: Aritmi, vazodilatasyon;
Sindirim sistemi: konstipasyon, diyare, ağız kuruluğu, dispepsi, şişkinlik, kusma;
Metabolik ve nutrisyonel bozukluklar: Gut;
Kas iskelet sistemi: artralji, artrit, eklem rahatsızlıkları, miyalji;
Sinir sistemi: Anksiete, insomnia;
Solunum sistemi: Bronşit, soğuk algınlığı semptomları, epitaksis, influenza semptomları, şiddetli öksürük, farenşit, rinit;
Deri: prürit, döküntü, terleme;
Özel duyular: görme bozukluğu, konjunktivit, kulak çınlaması;
Ürogenital sistem: Sık idrara çıkma, özellikle post-menapoz dönemdeki kadınlarda bildirilen üriner inkontinans, idrar yolları enfeksiyonları.
Pazarlama sonrası deneyimleri:Hastalarda ilaç tablet takiben nadir olarak anafilaksi dahil allerjik reaksiyonlar görülebileceğini göstermiştir. Trombositopeni, atriyal fibrilasyon ve ayrıca priapizm rapor edilmiştir; ama sebep ve etki ilişkisi açıklanmamıştır. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktorunuza başvurunuz.

acnelyse yan etkileri ve kullanımı

Etken Maddesi
Retinoik Asit

ACNELYSE 20 GR KREM
Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

Uyarı ve önlemler ;

İrritasyon olursa tedavi kesilmelidir, güneş ışığı teması en az olmalıdır, göze, muköz membranlara, ağıza, burun kenarlarına sürülmemelidir

Yan etkileri ;

Dermatolojik yan etkiler

Dozu Kullanma ;

Geceleri, günde 1 kez lezyonlu bölgeye çok hafif sürülür.

Diğer ilaçlar ;

Majezik 100 mg

efexor tablet yan etkileri

Etken Maddesi
Venlafaksin HCl

EFEXOR 37,5 MG 28 TABLET
İthal, Beşeri bir ilaçdır.

efexor yan etkileri

Venalfaksin kullanıma ağlı en sık görülen ve plasebo verilen hastalarda eşit sıklıkta görülmeyen yan etkiler , baş dönmesi ağız kuruluğu, Uykusuzluk, sinirlilik uyuşuklukgibi sinir sistemi şikayetleri, gastreointestinal şikayetler anormal ejakülasyon/orgazm, terleme ve kuvvetsizliktir sıkça görülen asdvers etkilerin oluşumu doza bağlıdır. Advers etkilerin şiddeti ve sıklığı genelikle tedaviye devam edilmesi ile azalır. Klinik çalışmalar sırasında hastaların enaz %3'ünde baş ağrısı, palpitasyon disepsi, diyare parestezi, gözde uyum bozukluğu ve idrtar sıklığı bildirilmiştir,.ancak bunların kesinikle venlafaksin tedavisinden kaynaklandığı söylanemez. Klinik çalışmalarda bazı hastaların venlafaksin bağlı olarak kan basıncında artma görülmüştür. tedavi edilmiş hipertansiyon veya başlangıçta yüksek kan basıncı olanlarda venlafaksin tedavisi ile daha fazla artış eğilimi görülmektedir. Çalışmalar sırasında venlafaksin ile tedavi edilen hastalarda %1'inden azındaa belirlirgin kilo artışı gözlenmiştir.

Diğer ilaçlar ;

Muscoril ilacı yan etkileri ve fiyatı

anafranil yan etkisi etkileri

Etken Maddesi
Klomipramin Hidroklorür

ANAFRANIL 10 MG 30 DRAJE
Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

Anafranil yan etkisi

Yan etkiler genellikle hafif ve geçicidir, ilaca devam edildiğinde veya dozun azaltılması ile geçer. Bu yan etkiler her zaman plazma ilaç düzeyleri veya doz ile ilişkili değildir. Yan etkileri, yorgunluk, uyku bozuklukları, ajitasyon, anksiyete, kabızlık, ağız kuruluğu gibi depresyon belirtilerinden ayırt etmek sıklıkla zor olmaktadır. Eğer şiddetli nörolojik veya psikiyatrik reaksiyonlar görülürse, Anafranil kesilmelidir. Yaşlı hastalar özellikle antikolinerjik, nörolojik, psikiyatrik veya kardiyovasküler etkilere karşı duyarlıdırlar.

Bu hastalarda ilaçların metabolizasyonu ve eliminasyonu azalmış olabilir, terapötik dozlarda verildiğinde, yükselmiş plazma konsantrasyonu riski görülebilir. Sıklık skalası : sık sık >%10, bazen >%1-10, ender >%0,001-1, çok ender <%0.001. Merkezi sinir sistemi Psişik etkiler Sık sık : Uyuşukluk, yorgunluk, huzursuzluk, iştah artması. Bazen : Konfüzyon, oryantasyon bozukluğu, halüsinasyonlar (özellikle yaşlı ve Parkinsonlu hastalarda), anksiyete durumları, ajitasyon, uyku bozuklukları, mani, hipomani, saldırganlık, unutkanlık, kişilik kaybı, ağırlaşan depresyon, konsantrasyonda azalma; uykusuzluk, kabus, esneme. Ender : Psikotik semptomların aktivasyonu.

Nörolojik etkiler Sık sık : Sersemlik, tremor, baş ağrısı, kronik kas spazmı. Bazen : Deliryum, konuşma bozuklukları, paresteziler, kas zayıflığı, kas hipertonisi; Ender: Konvülsiyonlar, ataksi; Çok ender: EEG değişiklikleri, hiperpireksi. Antikolinerjik etkiler Sık sık : Ağız kuruluğu, terleme, konstipasyon, görme ile ilgili uyum bozuklukları, bulanık görme, işeme bozuklukları; Bazen : Yüzde sıcaklık hissi, midriyazis; Çok ender : glokom. Kardiyovasküler sistem Bazen : Sinüs taşikardisi, çarpıntı, postüral hipotansiyon, kalp rahatsızlığı olmayan hastalarda klinik olarak önemi olmayan EKG değişiklikleri (T ve ST değişiklikleri gibi). Ender : Aritmiler, kan basıncında artma; Çok ender : İletim bozuklukları (QRS kompleksinde genişleme, PQ değişiklikleri, dal bloku gibi).

Gatrointestinal sistem Sık sık : Bulantı; Bazen : Kusma, abdominal bozukluklar, diyare, iştahsızlık. Karaciğer Ender : Transaminaz düzeyinde artma; Çok ender : sarılık ile veya sarılık görülmeksizin hepatit. Deri Bazen : Alerjik deri reaksiyonları (deri döküntüsü, ürtiker), fotosensitivite, kaşıntı; Çok ender : Ödem (lokal veya yaygın), saç dökülmesi. Endokrin sistem ve metabolizma Sık sık : Kilo artışı, libido ve potens bozuklukları; Bazen : Galaktore, göğüs büyümesi. Çok ender: AAHS (anormal antidiüretik hormon salgılanma sendromu).

Aşırı duyarlık reaksiyonları Çok ender : Eozinofili ile birlikte görülen veya görülmeyen alerjik alveolit (pnömonit), hipotansiyon dahil sistemik anafilaktik/anafilaktoid reaksiyonlar. Kan Çok ender : Lökopeni, agranülositoz, trombositopeni, eozinofili, purpura. Duyu organları Bazen : Tat bozuklukları, kulak çınlaması. Diğer Bu gruptaki belirtiler tedavinin ani olarak kesilmesi veya dozun azaltılmasını takiben bazen ortaya çıkarlar: bulantı kusma, karın ağrısı, diyare, uykusuzluk, baş ağrısı, sinirlilik ve anksiyete. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

Diğer ilaçlar

- relaxol yan etkileri için tıklayın.

20 Temmuz 2009 Pazartesi

Madopar 125mg tablet ilacı

MADOPAR [ 125 MG 30 TABLET ]

Etken Maddesi
Levadopa + Benserazid HCL

MADOPAR 125 MG 30 TABLET
Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

İlaç formülü ;

Bir tablet, 200 mg levodopa ve 50 mg benserazide eşdeğer miktarda benserazid hidroklorür içerir.
Diğer maddeler: Demir oksit kırmızı (E 172).

Dozu kullanma ;

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Standart doz

Madopar ile tedaviye kademeli olarak başlanmalı, doz bireysel olarak saptanmalı ve optimal etki için titre edilmelidir. Aşağıdaki doz uygulamaları, bu konuda yol gösterici olarak kabul edilebilir:

Başlangıç tedavisi ;

Parkinsonizmin erken evrelerinde, günde 3-4 kez yarım tablet Madopar <125> ile tedaviye başlamak önerilir. Başlangıçtaki doz programının tolere edilebilirliği onaylandığı zaman, hastanın cevabına göre doz yavaş yavaş artırılmalıdır. Optimal etkiye, genellikle 300‑800 mg levodopa + 75‑200 mg benserazide karşılık gelen günlük Madopar dozu ile ulaşılır ve bu doz, 3 veya daha fazla doza bölünebilir. Optimal etki elde etmek için 4‑6 haftaya ihtiyaç vardır. Eğer günlük dozun daha da artırılması gerekirse, bu ayda bir yapılmalıdır.

İdame tedavisi

Ortalama idame dozu, günde 3‑6 kez 1 adet Madopar 125 mg tablettir. Bireysel dozların sayısı (üçten az olmamak şartıyla) ve bunların gün içinde dağılımları, optimal etki için titre edilmelidir. Optimal etki sağlamak için Madopar HBS, Madopar tabletin yerini alabilir.

Diğer ilaçlardan Prozac ilac bakabilirsiniz.

Depakin ilacı yan etkileri

Depakin [ 200 mg 40 ml oral solusyon ]

Depakin ilacı yan etkileri


Depakin yan etkileri :
Bulantı, kusma, karın krampı, diyare, uyuşukluk, trombositopeni, hepatotoksisite ve saç dökülmesi gibi yan etkiler görülebilir.

Diğer bir ilaç olan abilify yan etkileri okumak için tıklayın.

Depakin [ 200 mg 40 ml oral solusyon ]

relaxol yan etkileri

Relaxol 40 mg 28 film tablet

relaxol yan etkileri

Klinik araştırmalarda yan etkilerin genellikle hafif olduğu ve tedavinin kesilmesini gerektirmediği görülmüştür.

Klinik çalışmalarda % 1’den yüksek ve plasebo grubundakinden daha sık görülen yan etkiler karın ağrısı, dispepsi, konstipasyon, diyare, gaz, özofagus ülseri, disfaji, abdominal distansiyon, kemik, kas ve eklem ağrısı ve baş ağrısıdır. Nadiren deri döküntüsü ve eritem görülmüştür.

Alendronat, nadiren ürtiker ve anjiyoödem dahil aşırı duyarlılık reaksiyonlarına neden olabilir. Alendronat kullanan hastalarda özofajit, özofagusta erozyon, özofagus ve orofarenks ülseri görülebilir. Nadiren mide ve duodenum ülseri görülebilir.

Alendronat tedavisi sırasında serum kalsiyum ve fosfat düzeyinde hafif, asemptomatik ve geçici düşme meydana gelebilir.

Benzer ilaçlar ;

Muscoril ilacı yan etkileri ve fiyatı

efeksoz 75 mg yan etkileri

efeksoz 75 mg yan etkileri

Soru ;

efexor adlı antidepresan ilacının cinsel işlev bozukluğuna yol açtıgını duydum dogru mudur bu? ne gibi etkileri oluyor oluyorsa geçici mi kalıcı mı?saygılar..

Cevap :

Öncelikle geçmiş olsun;

Bu tip ilaçlar geçici cinsel işlev bozukluğu yapabilmektedir.

Allah’tan sağlık, şifa ve afiyetler dilerim.

Op.Dr.Ali Hatay

Benzer yazılar ;

Majezik yan etkileri

18 Temmuz 2009 Cumartesi

insomin ilacı yan etkileri

INSOMIN 50 MG 30 DRAJE

Insomin Draje çok iyi tolere edilmekle birlikte ender durumlarda ve özellikle tedavinin başlangıcında uyuklama hali, yorgunluk, ağız kuruluğu, nadiren baş ağrısı, baş dönmesi, idrar tutulduğu ve bulanık görme yapabilir. Ayrıca postural hipotansiyon görülebilir ise de bu durum kısa sürede doz azaltılması ile ya da kendiliğinden kaybolur. Nadiren taşikardi ve çarpıntı oluşabilir. Allerjik deri döküntüleri, karaciğer fonksiyon bozuklukları ve hiperbilirubinemi ender
olarak bildirilmiştir. Bu gibi durumlarda ilaç kesilmelidir.


Diğer ilaçlar

abilify yan etkileri

Muscoril ilacı yan etkileri ve fiyatı

MUSCORIL 4 MG 20 KAPSUL


KAPSÜL :
Nadiren sindirim şikayetlerine (gastralji, ishal) yol açabilir.

AMPUL :
İ.M. uygulama sonrasında nadir olarak tansiyon düşmesi, geçici bilinç bulanıklığı veya eksitasyon bildirilmişitir.
Tiyokolsikaside karşı aşırı duyarlığa bağlı olarak deri belirtileri ortaya çıkabilir.

İlaç Barkodu *8699542150063*

İlaç Fiyatı 13.87 YTL

Reçeteli Verilir.

Diğer ilaçlar ;

Majezik 100 mg

11 Temmuz 2009 Cumartesi

DEKSTROZ 20 eşdeğeri

DEKSTROZ eşdeğeri

Kayıtlarda bu ilaçca dağir eş değerler bulunamamıştır.

% 20 DEKSTROZ [ 500 ml Solüsyon ]

İlaç Formülü ;

100 mlEnjeksiyonluk su1 ml solüsyon
1.666 mOSm/ltOzmolarite 1 ml solüsyon
30 gDekstroz anhydr1 ml solüsyon

Uyarı ve Önlemler ;


1) Hipertonik dekstroz çözeltileri periferik bir ven yoluyla kullanıldıklarında, tromboza yol açabilir. Bu yüzden söz konusu çözeltilerin santral büyük bir venaya, tercihen vena cava superior 'a yertleştirilmiş intravenöz katater yoluyla verilmeleri önerilmektedir. 2) Hipertonik dekstroz çözeltilerinin hızla verilmesi, önemli ölçüdehiperglisemi ve hiperosmolar sendrom yapabilir. Özellikle kronik üremesi ve karbonhidratlara karşı dayanıksızlığı olduğu bilinen hastalarda zihin bulanması ve bilinç kaybına ait belirtiler dikkatle araştırılmalıdır. 3) Elektrolitsiz hipertonik, dekstroz solüsyonları, kan tranfüğzyonu ile birlikte uygulanmamalıdır. eritrosit kongolmerasyonuna sebep olabilirler. 4) Dekstroz solüsyonları tam kan ile birlikte aynı infüzyon seti ile uygulanmalıdır. Hemolize sebep olabilirler. 5) Dekstroz solüsyonları hipopotasemi, hipomagnesemi ve hipofosfatemiyle seyreden sıvı ve elektrolit dengesizliklerine sebep olurlar. 6) B Grubu vitaminleri organizmadaki dekstroz metabolizmasını katalize den koenzim sistemlerinde yer aldıklarından dekstroz kullanırken bu vitaminlerinde birlikte verilmesi vücuttaki vitamin yedeklerinin tükenmesini önler. 7) Parenteral yoldan dekstroz verilmesi sırasında hippotasemi geliştiğinden ve özellikle digitalis almakta olanlara bu çeşit çözeltiler verilirken için eyeterli miktarda potasyum katılması gerekir. 8) Kortikosteroid lamakta olan hastalara parenteral yoldan sıvı verilirken çok dikkat edilmesi gerekir. 9) Hipertonik glukoz çözeltisinin periferik bir ven yoluyla verilmesi zorunluysa şu noktalara dikkat edilmesi gerekir. a) Koldaki geniş bir veni seçin ve mümkünse bu veni gün aşırı değiştirin . b) Damar çevresindeki dokuların nekrozuna yol açabilecek herhangi bir sızıntıyı önleyebilmek için ven içersine geniş lümenli bir iğneyi veya uygun bir kateteri iyice yerleştirin. damar dışına sızıntı olup olmadığını anlamak için damara giriş yerini sık sık gözden geçirin. Tranboflebit bazen infüzyondan sonra da meydana gelebildiğinden damara giriş yeri infüzyonun bitişinden sonraki ilk 24 saat içersinde de zaman zaman muayene edilmelidir. c) İnfüzyon bittiğinde iğneyi veya kateteri çıkarıp hastanın kolunu 3 dakika süreyle yüksekte tutun ve bu sırada enjeksiyon yerine hafif bir baskı uygulayın. Gebelikte Kullanım: Hipertonik dekstroz solüsyonları ile hayvan üreme deneyleri yapılmamıştır. Gebe kadınlara uygulandığında fötse zarar verip vermeyeceği ve kadınlarda üreme yeteneğini etkileyip etkilemeyeceği bilinmemektedir. Gebelerde ancak mutlak gereksinim varsa uygulanmalıdır.dekstroz tablet

dekstroz tablet

%30 DEKSTROZ
[500 ml Solüsyon Setli]
Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

% 30 Dekstroz solüsyonu intravenöz uygulanıma yönelik steril, apirojen bir çözeltidir. İçinde bakteriyostatik veya natimikrobik madde ya da eklenmiş herhangi bir tampon sistemi yoktur. Düşük bir pHya sahiptirler, lokal damar irritasyonuna sebebiyet vermemek için alternatif periferik venler kullanılmalıdır. Keza küçük çaplı bir iğne ile geniş bir ven klullanarak çok yavaş olarak yapılan infüzyon damar tahrişlerini minimum'a indirir. Dakikada 4 ml'lik infüzyon hızı asla aşılmamalıdır. %30 dekstroz çözeltisinin 1 lt.sinde 1200 kalori vardır. Normal bir insanın 1 saatte metabolize edebileceği dekstroz miktarı kilo başına 800 mg.dır. İnsulin verilmezse bu miktardan daha fazlası idrarla çıkar. Uygulanacak doz her hasta için hekimi tarafından, hastanın yaşı ağırlığı, klinik durumu ve labaratuar çalışmalarına dayanılarak belirlenmelidir. Parenteral tedavinin uzaması durumunda, kanda glikoz ve elektrolit yoğunluklarıyla sıvı ve lektrolit dengesindeki değişimleri izleyebilmek amcıyla sık sık labaratuar incelemesi yapılması gerekir.