10 Aralık 2017 Pazar

Yasmin Olası yan etkiler nelerdir ?

Yasmin Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi YASMIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Aşağıdakilerden biri olursa, YASMIN’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
• Bacakta tek taraflı ya da bacaktaki bir damar boyunca şişme; bacakta yalnızca ayakta dururken ya da yürürken hissedilebilen ağrı ya da hassasiyet, etkilenen bacakta sıcaklık artışı; bacakta ciltte kırmızılık ya da renk değişikliği gibi belirtilerle seyreden derin ven trombozu
• Aniden ortaya çıkan, açıklanamayan nefes darlığı ya da hızlı soluma; kanın söz konusu olabileceği ani öksürük; derin solumayla artabilen keskin göğüs ağrısı; sinirlilik hissi; şiddetli dengesizlik ya da baş dönmesi; hızlı veya düzensiz kalp atışı gibi belirtilerle seyreden pulmoner emboli (akciğerde pıhtı oluşumu)

• Arteriyel ve venöz tromboembolizm (arteriyel ve venöz kan damarlarının kan pıhtısı nedeniyle tıkanması) Bunlar:
o Yüzde, bacak veya kolda, özellikle vücudun bir tarafında ani hissizlik ya da güçsüzlük; ani konfüzyon (zihin bulanıklığı, sersemlik), konuşma ya da kavramada güçlük; bir ya da her iki gözde ani görme güçlüğü; ani yürüme güçlüğü, baş dönmesi, denge ya da koordinasyon kaybı; bilinen nedeni olmayan ani, şiddetli veya uzun süren baş ağrısı; bilinç kaybı ya da nöbetin eşlik ettiği ya da tek başına bayılma belirtileriyle seyreden inme o Ani şiddetli karın ağrısı, ektremitede (kol ve bacaklarda) ani ağrı, şişme veya renk değişikliği gibi belirtilerle seyreden diğer arteriyel kan damarlarını tıkayan kan pıhtısı
o Göğüs, kol ya da göğüs kemiği altında ağrı, rahatsızlık, basınç, ağırlık, boğulma ya da dolgunluk hissi; sırt, çene, boğaz, kol ve mideye yayılan rahatsızlık; dolgunluk, hazımsızlık ya da sıkıştırma hissi; terleme, bulantı, kusma ya da baş dönmesi; aşırı güçsüzlük, anksiyete (sinirlilik, gerginlik) ya da nefes darlığı; hızlı veya düzensiz kalp atışı gibi belirtilerle seyreden kalp krizi
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin YASMIN’e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
• Ağızda ve tüm vücutta derinin su toplaması ile kendini gösteren bir hastalık (eritema multiforme)
 • Alışılmadık yoğun vajinal kanama
 • Nedeni bilinmeyen vajinal kanama
 • Şiddetli bacak ya da göğüs ağrısı (Toplardamar ve atardamarlarda pıhtıya bağlı)
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
 • Bulantı
 • Migren
 • Depresyon
 • Depresif duygu durumu
 • Duygu durum değişikliği
 • Cinsel istek azalması ya da kaybı
 • Kombine oral kontraseptifler grubu ile ilgili olduğu düşünülen, sıklığı çok düşük olan ya da geç semptom başlangıcı olan yan etkiler aşağıda listelenmiştir:
  Tümörler
  - Meme kanseri tanısının sıklığı oral kontraseptif kullananlar arasında hafifçe artmıştır.
  - Karaciğer tümörleri (iyi huylu ve kötü huylu)
  Diğer durumlar:
  - Antijenik uyaranlara cevap olarak çok sayıda hassas şişliklerin oluştuğu, ağrılı, yangısal bir hastalık olan eritema nodozum
  - Kan yağlarında yükseklik (artmış pankreatit riski)
  - Yüksek tansiyon
  - Kombine oral kontraseptif kullanımı ile kesin ilişkisi olmayan durumların ortaya çıkması ya da kötüleşmesi: Safranın karaciğer içindeki küçük safra kanallarında göllenmesine (kolestaz) bağlı sarılık ve/veya kaşıntı; safra taşı oluşumu; porfiri adıyla bilinen kimyasal maddenin üretilmesiyle ilgili metabolizmada bozukluk; sistemik lupus eritematozus (sebebi bilinmeyen cilt, eklem, böbrek, kalp zarı, akciğer zarı gibi bir çok doku ve organ iltihabına bağlı çok sayıda bulgularla giden, değişik seyir gösteren ve bağışıklık sisteminin bozuk çalışması sonucu ortaya çıkan bir hastalık); kılcal damar kanaması sonucu kansızlık (hemolitik üremik sendrom); Sıklıkla elde daha az sıklıkla baş ve dilde görülen istemdışı, ani kısa süreli hareketler (Romatizmal Kore/Sydenham koresi); herpes gestationis (gebelerde deriden kabarık üstü pütürlü şekilde başlayıp içi su toplamış kabarcıklar şekline dönüşen çok kaşıntılı döküntüler); otoskleroza (kulakta görülen bir kemik hastalığı) bağlı işitme kaybı
  - Ailesel anjiyoödem (döküntü ile birlikte veya döküntüsüz olarak görülebilen ciltte yaygın ödem gelişmesi ile seyreden bir alerjik reaksiyon)
  olan kadınlarda eksojen östrojenler anjiyoödem belirtilerinin ortaya çıkmasına veya alevlenmesine yol açabilirler
  - Karaciğer fonksiyon bozukluğu
  - Glukoz toleransında değişiklik ya da periferik insülin direnci üzerine etki
  - Sindirim sistemini oluşturan yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsaklardaki bir veya birkaç bölümü tutabilen, tutulan bölümde kalınlaşma, ülserler oluşturan hastalık (Crohn hastalığı), kalın bağırsağın içini örten tabakanın (mukoza-submukoza) iltihabı (ülseratif kolit)
  - Yüzde ortaya çıkan sarı-kahverengi leke (Kloazma)
  - Aşırı duyarlılık (döküntü, ürtiker gibi semptomlar dahil)
  - Sara
  - Rahimde kitle
  Olası yan etkiler, görülme sıklıklarına göre de aşağıda yer almaktadır.
  Aşağıda belirtilen yan etkilerin sıklığı Çok yaygın (> 1/10); yaygın (>1/100 ila <1 n="" olmayan="" yayg=""> 1/1000 ila <1 seyrek="">1/10.000 ila < 1/1000); çok seyrek (<1 bilinmiyor="" edilemiyor="" eldeki="" hareketle="" span="" tahmin="" verilerden="">
  Yaygın:
  ♦ Duygu durum değişikliği
  ♦ Depresyon / Depresif duygu durumu
  ♦ Cinsel istek azalması ya da kaybı
  ♦ Migren
  ♦ Bulantı
  ♦ Meme ağrısı
  ♦ Ara kanama
  ♦ Lekelenme
  ♦ Kiloda artış
  Seyrek:
  ♦ Venöz ve arteriyel tromboembolik olaylar (damarlarda pıhtılaşma ve sonrasında tıkanıklık meydana gelmesi)
  ♦ Aşırı duyarlılık
  ♦ Kiloda azalma
  Bilinmiyor:
  ♦ Ağızda ve tüm vücutta derinin su toplaması ile kendini gösteren bir hastalık (Eritema multiforme)

  8 Nisan 2012 Pazar

  yeni tema ile son hız devam

  Sitemizin temasını değiştirdim, yeni tema cümleten hayırlı uğurlu olsun ((: Sağlıklı günler

  10 Mart 2012 Cumartesi

  risperdal zararlari

  Tabletler kırılgan olduğundan, zarar görmemeleri amacıyla folyodan bastırarak çıkarılmamalıdır. Risperdal Quicklet blisterden çıkarıldıktan sonra, muhafaza edilmeden hemen kullanılmalıdır. Risperdal Quicklet, su/sıvıyla veya tek başına alınabilir. Birkaç saniye içinde ağızda çözünmeye başlar ve ardından yutulabilir. Şizofreni: Diğer nöroleptiklerden geçiş: Risperdal Quicklet tedavisi başladığında, tıbbi olarak uygun olduğunda daha önceki tedavi tedricen kesilebilir. Tıbbi olarak uygun olduğunda, depo nöroleptiklerden geçiş için bir sonraki depo enjeksiyon yerine Risperdal Quicklet tedavisine başlanabilir. Antiparkinson tedaviye devam edilip edilmeyeceği periyodik olarak tekrar değerlendirilmelidir.

  depakin 200 mg yan etkileri

  Bulantı, kusma, karın krampı, diyare, uyuşukluk, trombositopeni, hepatotoksisite ve saç dökülmesi gibi yan etkiler görülebilir.

  cedrins ilacı yan etkileri

  cedrins ilacı yan etkileri

  Aşağıda değişken dozlu faz 2/3 çalışmalarında ziprasidon IM ile ilişkisi olası, muhtemel veya bilinmeyen advers olaylar bulunmaktadır. En sık görülen reaksiyonlar enjeksiyon yerinde ağrı, bulantı, somnolans ve baş dönmesidir.

  Tüm vücut: sık gözlenen (>1/100, < 1/10); enjeksiyon yerinde ağrı, asteni, başağrısı, nadir olarak(>1/1000, <1/100); enjeksiyon yeri reaksiyonu, soğuk algınlığı